znajdź projektanta

List otwarty STGU do Władz Miasta Katowice

Sz. P. Marcin Krupa 

Prezydent Miasta Katowice 

Sz. P. Bogumił Sobula 

Sz. P. Waldemar Bojarun 

Sz. P. Marzena Szuba 

Sz. P. Mariusz Skiba 

Zastępcy Prezydenta Miasta
Szanowny Panie Prezydencie ,

Szanowni Państwo Zastępcy Prezydenta,


Zwracamy się do Państwa w imieniu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, organizacji zrzeszającej profesjonalnych projektantów grafiki, ale także organizacji odpowiadającej m.in. za organizację konkursów na SIM dla Krakowa, konkursu na logo Warszawskiego Transportu Publicznego oraz wielu innych poświęconych systemom graficznym dla instytucji publicznych.


Piszemy w sprawie bardzo niepokojących informacji, dotyczących nowego systemu infor- macji miejskiej w Katowicach. Z tego co widzimy, realizują Państwo projekt, który posiada liczne wady techniczne, formalne i funkcjonalne, których na etapie wyboru wykonawcy / projektanta oraz odbioru projektu (wnioskujemy, że projekt został przez Państwa odebrany, jeżeli się mylimy, prosimy o informacje) nie zostały usunięte i taki, wadliwy projekt jest na drodze do wdrożenia w Katowicach.


Poniżej kilka słów dotyczących wad projektowych w całym systemie:


Zarówno wybrane kroje, ich punktacja, wzajemne proporcje czy stylizowane żółtym prosto- kątem inicjały stoją w sprzeczności z wynikami badań oraz stanem wiedzy projektowej na dzień dzisiejszy. Krój użyty w komunikacji nie dość, że jest zdecydowanie za gruby, to posiada zbyt małą aperturę oraz rozwiązania projektowe zarezerwowane dla krojów nagłówkowych. Poza tym – chyba metropolia jaką są Katowice zasługuje na krój powiązany z jego historią. Wybrana litera odsyła nas do działalności wybitnych typografów takich jak Eric Gill czy Edward Johnston, którzy działali w Wielkiej Brytanii – nigdy w Katowicach.


Użyte odmiany, sposób ich zestawiania są bardzo mało harmonijne – a używanie zapisu wersalikami w odmianie light jest zupełnym zaprzeczeniem zasad czytelności. Układy ty- pograficzne wykonane są bez korekt optycznych, cyfry na tabliczkach numerycznych są przyklejone do linii bazowej i przestały być czytelne. Wyglądają po prostu nieestetycznie. Umiejscowienie litery nie powinno być przypadkowe.


Zdecydowanie najgorsze w całym systemie jest wyróżnienie pierwszej litery żółtą aplą – przez mały kontrast (pomiędzy żółtym a bielą) użytkownicy instynktownie obcinają pierwszą literę tworząc słowotwory „atowice, arcelońska, ndrzeja”. Cyfry również użyte są bez żadnej logiki projektowej – czasem mamy do czynienia z wersją
lining figures, czasem z tabular lining figures, a czasem z wariantem nautycznym/old-stylowym służącym do składu tekstów.


Na domiar złego dochodzą podstawowe błędy przy łamaniu tekstów – wcięć akapitowych nie stosuje się nigdy na początku łamu – a dopiero od drugiego akapitu. W wyrównaniach składu widać liczne kanaliki, co obniża czytelność i wpływa na estetyczny odbiór projektu.


Niestety na podstawie skompresowanych plików nie jesteśmy w stanie ocenić jakości wy- kreślenia piktogramów, map oraz innych elementów systemu.


Jako Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej chcemy wyrazić naszą opinię, że w tym wypadku najwyraźniej na którymś etapie procedowania projektu nie zostały podjęte nie- zbędne działania, aby zapewnić wysoką jakość produktu końcowego. Chcielibyśmy z tego miejsca zaprotestować przeciw wdrożeniu projektu błędnego w założeniach, zrealizowanego w sposób amatorski oraz najeżonego błędami graficznymi, który nie powinien być realizowany z publicznych pieniędzy, oraz poprosić o refleksję nad podjętymi decyzjami w Urzędzie Miasta.


Chcielibyśmy podkreślić, że nasze pismo nie ma na celu jedynie krytycznego odniesienia się do błędnych decyzji po stronie Urzędu Miasta. Dobrze wiemy, że tego typu projekty są obarczone dużą bezwładnością na etapie planowania, a bez zaangażowania ekspertów po stronie Miasta na ogół kończą się w podobny sposób – projektami o niskiej jakości technicznej, tworzonymi bez kontekstu miejsca (w tym wypadku tak wspaniałego jak Katowice, z którego można czerpać inspirację garściami) oraz takimi, które w przeciągu kilku lat będą wymagały dopracowania lub wymiany, co z kolei niesie za sobą także przykre konsekwencje budżetowe.


Jako największe polskie Stowarzyszenie mające doświadczenie w tworzeniu systemów infor- macji/identyfikacji oraz procedowania tego typu projektów – jesteśmy do Państwa dyspozycji na wypadek, gdyby widzieli Państwo pole do dyskusji/współpracy, o ile ta dyskusja miałaby możliwość wpływu na kształt systemu informacji miejskiej dla Katowic. Zachęcamy także do korzystania z bogatych doświadczeń profesorów ASP w Katowicach, którzy z pewnością zgodziliby się być Państwa przewodnikami po meandrach projektowania systemów informacji miejskiej. Taka wielopoziomowa współpraca oraz zaangażowanie do procesu ekspertów z pewnością pomoże Państwu w osiągnięciu celu, jakim jest skuteczny system informacji. A być może udałoby się wręcz stworzyć projekt wybitny, który tak jak w przypadku systemów dla Nowego Jorku, Londynu, ale także Warszawy czy Bielska-Białej, stałby się wizytówką miasta.


Z uszanowaniem,

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej


reprezentowane przez:

Bożena Cichecka | Członkini Komisji Rewizyjnej 

Maciej Konopka | Członek Komisji Rewizyjnej 

Mateusz Machalski | Członek Zarządu

Lena Mitek | Członkini Zarządu

Lena Pianovska | Członkini Zarządu 

Filip Tofil | Członek Zarządu 

^ Wróć na górę