znajdź projektanta

FAQ o prawo autorskie

FAQ o prawa grafika fot. Jeff Sheldon

Współpracując z grafikami zrzeszonymi w STGU (Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej) zauważyłam tendencję do podobnych pytań i wątpliwości. Postanowiłam spisać najczęstsze z nich. Zajmujesz się grafiką? Jeśli tak, to jesteś w dobrym miejscu. To wpis właśnie dla Ciebie.

FAQ 1. GRAFIKA A PRAWO AUTORSKIE. WŁASNE PORTFOLIO:

Pracuję dla agencji kreatywnej. Chciałbym pochwalić się swoimi projektami w portfolio na mojej stronie internetowej/Behance/Facebooku (niepotrzebne skreślić). Czy mogę? Czy mój szef może mieć coś przeciwko?

W pierwszej kolejności należy określić jaki stosunek prawny wiąże Cię z agencją, dla której pracujesz. Czy jesteś pracownikiem (czyli z Twoją agencją wiąże się umowa o pracę) czy może pracujesz na podstawie umowy o dzieło/zlecenia?

Jeżeli jesteś pracownikiem, to w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy tworzysz najprawdopodobniej utwory pracownicze, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Twojemu pracodawcy. Zgodnie z domniemaniem określonym w art. 12 pr. aut.: 

(…) pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron(art. 12 pr. aut.).

Czytaj cały tekst

^ Wróć na górę