znajdź projektanta

Nowe opakowania

Nowe opakowania

Tekst autorstwa Szymona Bojko, pochodzi z magazynu Projekt z 1972 roku (86/1972).

Zanosi się na to, że wreszcie nastąpi poprawa w dziedzinie opakowań. Traktowany gorzej niż po macoszemu przemysł opakowań (jeśli przemysłem można nazwać owe nieliczne, małe zakładziki zajmujące się tą wytwórczością), otrzyma dawny mu należny, poważny zastrzyk środków materialnych na inwestycje oraz zakup nowoczesnych maszyn i licencji. W najbliższym pięcioleciu przewiduje się wzrost ogólnej ilości opakowań o 60%, a wskaźnik wzrostu opakowań z nowoczesnych materiałów, tworzyw sztucznych, papierów i kartonów uszlachetnionych, folii aluminiowych i blach specjalnych będzie jeszcze wyższy. Opracowany po raz pierwszy kompleksowy program rozwoju wyznacz właściwą rangę zapleczu naukowo-badawczemu dla tej młodej gałęzi gospodarki narodowej. Czy rysują się w związku z tym nowe, lepsze perspektywy dla pracy twórczej projektantów?

Oznaką nowego klimatu dla wzornictwa była wystawa na Poznańskich Targach Krajowych, urządzona pod auspicjami Komitetu Nauki i Techniki. Oprócz producentów opakowań i ośrodków wzornictwa działających przy niektórych branżach, uczestniczyli w nich projektanci-plastycy jako indywidualni autorzy, prezentujący swój dorobek, propozycje i pomysły, jak również – uczelnie plastyczne, prowadzące specjalizacje projektowe. W sumie otrzymaliśmy niemal wyczerpujący obraz stanu aktualnego, umożliwiający rozpoznanie sił i tendencji.

Projektowaniem opakowań zajmuje się niewielka liczebnie, lecz w pełni kompetentna grupa plastyków. 

Cały tekst 
^ Wróć na górę