znajdź projektanta

Architektoniczne Spacery

O projekcie:
Godzinne spacery architektoniczno/urbanistyczno/historyczne w jednej z dzielnic Gliwic w okolicach kilku szkół podstawowych. Uczestnicy spacerów poznawali historie powstania dzielnicy, pojęcia związane z architekturą i urbanistyką oraz postacie historyczne, które mieszkały w okolicy i miały wpływ na kształtowanie się naszego miasta. Spacery miały dynamiczny charakter
i opowieści w ich trakcie zawierały więcej opisów mijanych budowli niż te zaznaczone na mapie, dzieci w trakcie spacerów zadawały wiele nieoczywistych pytań, które pozwalają stwierdzić, że już nigdy nie spojrzą na miasto i ich zabytki w taki sam sposób jak wcześniej, a ich wrażliwość i spostrzegawczość znacznie się wyostrzyła.

Cel:
Pokazanie zabytków, uświadomienie wyjątkowego charakteru miejsc, które dzieci mijają codziennie idąc do szkoły. Zwiększenie świadomości architektonicznej, poznanie zasad planowania przestrzennego, poznanie pojęć z zakresu architektury, urbanistyki (dzieci poznają różnice miedzy architektem i urbanistą, zakres działania tych osób, pojęcia takie jak: dominanta, szeregówka, planowanie przestrzenne, dowiadują się, co to jest, dlaczego prowadzi się rejestr zabytków, kto może zgłosić obiekt do takiego rejestru, co to jest detal architektoniczny, mur pruski). Celem było również poznanie postaci historycznych, które miały wpływ na kształtowanie tej przestrzeni, jak: urbaniści, architekci, architekci krajobrazu. Zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym najbliższej okolicy, oraz poznanie osób które tworzyły przestrzeń i architekturę dzielnicy przed wojną, po wojnie, zrozumienie wielokulturowości i różnorodności powstałego miasta. Dzielnice zamieszkiwali: przed wojną – niemiecki architekt/urbanista/radca budowlany Karl Schabik, który miał ogromny wpływ na formę i kształtowanie się Gliwic przed II wojną światową, oraz po roku ‘45 – polski architekt, urbanista i historyk Franciszek Maurer, który trafił do Gliwic po wojnie jak wielu przesiedleńców z terenów wschodnich. Pracował on jako architekt przy odbudowie Polski ze zniszczeń wojennych, a w Gliwicach podjął się rewitalizacji Starego Miasta oraz jego okolic, o czym dowiedziały się dzieci w trakcie spacerów. Wrażliwość na piękno i dziedzictwo historyczne należy kształtować od najmłodszych lat i to miały na celu warsztaty/spacery.

Jestem grafikiem reprezentującym studio projektowania graficznego i brandingu. Oferuję szeroki zakres usług od strategii marki po projektowanie opakowań i projekty wydawnicze.^ Wróć na górę