znajdź projektanta

Projektowanie publikacji

Więcej na behance. Zapraszam.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Sztuki Plastyczne o specjalności projektowanie grafiki wydawniczej na Wydziale Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uzyskałam stopień licencjacki na macierzystej uczelni o specjalności grafika projektowa i reklama. Obecnie pracuje jako projektant grafiki oraz freelancer.^ Wróć na górę