znajdź projektanta

Przed wojną i pałacem

Książka Magdaleny Stopy jest pierwszą pracą przypominającą historię i architekturę układu urbanistycznego centrum Warszawy – bezpowrotnie zniszczonego przez wojnę oraz przede wszystkim – budowę Pałacu Kultury i Nauki. Autorka zebrała wspomnienia kilkunastu dawnych mieszkańców tej okolicy – wszyscy zostali sportretowani przez Jana Brykczyńskiego.

Logo i identyfikacja wizualna marek i firm to nasza specjalialność.^ Wróć na górę