znajdź projektanta

Clever Logistic

Clecver Logistic Od 2009 roku wspiera eksporterów oraz importerów w wymianie handlowej między krajami WNP oraz Unią Europejską. Firma zajmuje się przewozem m.in. ładunków masowych, kosmetyków, materiałów budowlanych, mebli, automotive oraz innych towarów, również niestatndardowych. 
Moją rolą było stworzenie identyfikacji wizualnej marki opartej na prostym znaku, którego główną ideą było pokazanie drogi/procesu logistycznego z punktu A do punktu B.

Case study na Behace

^ Wróć na górę