znajdź projektanta

Amorficzność kultury cyfrowej

Osią prezentacji jest amorficzność kultury cyfrowej, relacja pomiędzy twórcą - instytucją - artystą - kuratorem oraz utrzymaniem płynności pomiędzy tymi kategoriami. Na przykładach własnej działalności uczestnicy i prowadzący śledzą proces redefinicji swojej pozycji oraz odpowiadają na pytanie, które z doświadczeń były specyficzne, a które uniwersalne zarówno w prowadzeniu studia jak i obecnej pracy definiowanej jako pracy post-studia.

Cykl Best of Poland Digital Cultures prezentuje najbardziej interesujące polskie projekty powstające w ostatnich latach na różnych polach kultury i sztuki cyfrowej.

Digital Cultures 2019
Warszawa, 26-27 września 2019
www.digitalcultures.pl


STUDIO ROKU 2019 – tytuł przyznany przez STGU ■Identyfikacje wydarzeń ■Identyfikacje instytucji ■Książki i publikacje ■Strony Internetowe ■Plakaty ■Materiały drukowane^ Wróć na górę