znajdź projektanta

THE INTERNETS

Publikacja THE INTERNETS

Koncept: Internet jest dziś czymś zupełnie innym od tego, co wyobrażali sobie jego twórcy. Dane i ślady,
które pozostawiamy w środowisku cyfrowym w codziennym użytkowaniu, stały się dla późno kapitalistycznej
gospodarki informacyjnej cennym materiałem. Treści, które przekazujemy do systemu, stają się składnikiem
pokarmowym algorytmów związanych z procesami uczenia się maszynowego i zasilania mniej lub bardziej
przemyślanych sieci sztucznej inteligencji. 

Na podstawie informacji dostarczanych przez użytkowników coraz skuteczniejsze zestawy algorytmów decydują o tym, 
który fragment wszechświata powinniśmy zobaczyć, i o tym, co powinniśmy myśleć. Jako projektanci tej książki czuliśmy 
się zobowiązani do zwrócenia uwagi na tę istotną zmianę, jaka zaszła w ostatnich latach w strukturze Internetu. Podczas projektowania zastanawialiśmy się, jak pokazać wpływ technologii automatyzacji, ekonomii wymiany i sztucznej inteligencji 
na ocenę dzieła artystycznego. Dlatego fotografie Szymona Rogińskiego poddaliśmy weryfikacji algorytmów sieciowych, służących do wartościowania i deskrypcji obrazów fotograficznych. Oczywiście sztuczna inteligencja nie uwzględniała kontekstu wyświetlanych prac. Podobnie jak większość rzeczy, które obserwujemy w sieci, wygenerowane automatycznie oceny i opisy fotografii Szymona Rogińskiego opierają się na nieokreślonym/nieznanym algorytmie i kwestionują tym samym narzędzia krytyki artystycznej. Internet jest dziś czymś zupełnie innym od tego, co wyobrażali sobie jego twórcy.


KOLOFON:
Zdjęcia: Szymon Rogiński
Projekt Graficzny i koncept ewaluacji zdjęć w systemach sztucznej inteligencji: Noviki.
Texkst: Edwin Bendyk, Monika Kostera
Editing and Polish proofreading: Julia Odnous-Pawlińska
English translation: Anda MacBride
English proofreading: Christopher Smith
Graphic design: Noviki Post Studio
Processing photographs for print: Tomasz Kubaczyk
Commissioning editor: Karolina Andrzejewska-Batko
Publisher: National Institute of Architecture and Urban Planning
(Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki)
First edition
ISBN: 978-83-951542-6-3 (English-language version)
ISBN: 978-83-951542-5-6 (Polish-language version)
Print run: 300 copies (400 PL)
Printing: Argraf
Printed on LuxoArtSamt 150 g/m2 paper
Cover: *Wikipedia
Warsaw 2019

STUDIO ROKU 2019 – tytuł przyznany przez STGU ■Identyfikacje wydarzeń ■Identyfikacje instytucji ■Książki i publikacje ■Strony Internetowe ■Plakaty ■Materiały drukowane^ Wróć na górę