znajdź projektanta

THE NODE / WĘZEŁ

9m 34 sek
rok powstania 2019

The Node to animacja wykonana techniką fotogrametrii, z wykorzystaniem technik 3d, poddana edycji autorskich algorytmów.
Opowiada o mieście i złożonym, wielowarstwowym odbiorze informacji. 

"...NOVIKI generują zaburzenia, zniekształcenia, modyfikacje obrazu odnoszące się do VUCA, cech charakteryzujących nasze czasy. Ich praca bardzo ciekawie odnosi się do ekonomii, także bieda-ekonomii miasta, tego, w jaki sposób place służą do wymiany ekonomicznej niepodporządkowanej dużemu kapitałowi. Pokazują, jak działa logika sieci, rozumiana jako usieciowienie tych wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów i innych urządzeń technologicznych, tworzą w mieście wielką, gigantyczną sieć połączonych ze sobą jednostek.." Bogna Świątkowska

jeśli porównamy architekturę miasta do obecnie funkcjonującej sieci wymiany informacji peer to peer, największe miejskie place stają się jej głównymi węzłami - tak zwanymi nodami. Nody mogą obecnie spełniać różne cele, działając np. jako punkt redystrybucji danych, towarów albo jako punkt końcowy komunikacji, mogą mieć postać fizyczną czyli być skrzynką, serwerem, lub symbolicznie - miejską przestrzenią architektoniczną - miejskim Placem. Jesteśmy jednak w przededniu pojawienia się rewolucji komunikowania, pojawianie się nowych technologii takich jak 5g które stwarzają nowe modele usieciowienia, wpłynie nie tylko na zmianę komunikacji z otaczającymi nas obiektami (internet rzeczy), transportu, wymiany towarów, ale również na architekturę miejską, Nody - Place mogą wówczas przybrać postać umowna, wirtualną, mogą być zbiorem funkcji wykonującymi zdefiniowane zadania, źródłem danych lub wyrenderowanym na podstawe danych obrazem. Jakie zmiany zaobserwujemy wówczas w otaczającej nas architekturze placów? czym staną się nowe węzły? 

nasz 10 min film - jest surrealistyczna, radykalną, utopijna wizją przyszłości, ukazuje przeplatające się wzajemnie warstwy: miejskiej architektury placów oraz procesu stwarzania nowej infrastruktury cyfrowej komunikacji, gdzie obrazy realne mieszają się z ich kopiami, w której czas realny miesza się z czasem virtualnym, miejska zieleń z cyfrowymi algorytmami a tablice rejestracyjne samochodów z identyfikatorami plików hash. 


Projekt był (jest) prezentowany na wystawach:

SIMULTAN FESTIVAL XIV, ‘THERE WILL BE A TIME WHEN IT WILL NOT BE’, screening of The Node Video, Muzeul Corneliu Mikloşi, Timişoara (2019)

THE WRONG (New digital art biennale) What Do We Do Now Pavillon / Cyber Sanctuaries (2019–2020)

CHAOS – SUCCES MAGIC, Video Screening of “The Node”, videoprogram by Telemagic, Macao Design Center, Macau, China (2019)

CITY SQUERES. AN INSTRUCTION MANUAL, ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture, Warsaw (2019)


STUDIO ROKU 2019 – tytuł przyznany przez STGU ■Identyfikacje wydarzeń ■Identyfikacje instytucji ■Książki i publikacje ■Strony Internetowe ■Plakaty ■Materiały drukowane^ Wróć na górę