znajdź projektanta

VNLAB - generator

Logotyp Generowany o zmiennych wariacjach dla nowej pracowni w  Szkole filmowej w Łodzi.
Logo Laboratorium Narracji Wizualnych jest losowo generowane z pięciu odmian fontu HK Grotesk co daje możliwość otrzymania 10000 kombinacji znaku. Generowanie za każdym razem logotypu przez użytkownika zamiast otrzymywania gotowej wersji oddaje ideę budowania nieliniowej narracji, oraz niepowtarzalności utworów powstających w ramach działania wydziału.
Użytkownik po wejściu na stronę zaznacza parametry logotypu takie jak: nazwa pracowni, wersja polska, angielska, kolor wypełnienia logo a następnie generuje unikatowy logotyp. W ten sposób identyfikacja VNLAB* ma charakter bardziej narzędziowy (generator) i nastawiona jest na proces. Idea Identyfikacji otrzymuje więc bardziej otwartą formę, nastawiona jest na eksperyment i niespodziankę.

link do generatora:
http://vnlab.filmschool.lodz.pl/logogenerator

*Pracownia i nowy logotyp była prezentowana w ramach programu Best Of Poland na festiwalu kultury cyfrowej DIGITAL CULTURESSTUDIO ROKU 2019 – tytuł przyznany przez STGU ■Identyfikacje wydarzeń ■Identyfikacje instytucji ■Książki i publikacje ■Strony Internetowe ■Plakaty ■Materiały drukowane^ Wróć na górę