znajdź projektanta

Uniwersytet Łódzki

Zadaniem naszego studia było opracowanie nowego logo, claimu oraz wytycznych dla nowej tożsamości wizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Celem nadrzędnym było uspójnienie identyfikacji wizualnej uczelni i wszystkich jej wydziałów. Komunikacja Uniwersytetu ma być nastawiona na innowacyjność, otwartość i kreatywne podejście do kształcenia, które przejawiają się np. we wprowadzaniu nowych kierunków (studia dla twórców gier, lingwistyka dla biznesu, kierunki interdyscyplinarne). 

Silną inspirację przy pracach projektowych była postać pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego – „człowieka dobrej roboty”, którego niezwykły intelekt ukształtował całe pokolenia polskich naukowców i ludzi kultury. Jego wpływ na formowanie się uczelni przejawiał się w odważnych rozwiązaniach, zagwarantowaniu wolności badań i nauki, a także w nastawieniu na przyszłość – wprowadzaniu zmian służących następnym pokoleniom. Punktem wyjścia do naszej pracy był jeden z cytatów prof. Kotarbińskiego – „W wolności najważniejsza jest jej świadomość”.

^ Wróć na górę