znajdź projektanta

Lokalna. Logo, rebranding.

LOKALNA to źródło informacji z miasta i regionu. Zapewnia łatwy dostęp do bieżących wydarzeń, sprawia, że odbiorcy pozostają w bliskim, stałym kontakcie z marką oraz umożliwia obustronny dialog na linii LOKALNA – odbiorcy.

Dwuelementowy znak został stworzony w oparciu o typografię oraz graficzny „element” zaczerpnięty z dotychczasowego znaku marki. Dzięki redukcji elementów graficznych i apli kolorystycznych otrzymaliśmy nową, otwartą kompozycję, w której wyraźnie odznacza się bezszeryfowy, charkterystyczny, mocny font. W ten sposób znak odzwierciedla rolę, jaką marka pełni w lokalnej społeczności – wiarygodnego i niezależnego źródła informacji. Przejście z minuskuł do majuskuł zapewnia lepszą czytelność nazwy (lokalna –> LOKALNA). Zwyczajowo wersaliki dedykowane są dla tytułów i nazw własnych, dlatego taki zapis podnosi rangę znaku i wyróżnia go.

Obecny w starym znaku skrót TV, wskazujący na branżę funkcjonowania podmiotu, został uproszczony i sprowadzony do pojedynczego graficznego elementu – czerwonej kropki. Jej kolorystyka i położenie w prawym górnym rogu znaku, jest również nawiązaniem do symbolu REC – charakterystycznego dla branży telewizyjnej i relacji na żywo.

Wykorzystując kształt koła nawiązujemy do funkcji marki, która buduje i łączy wokół siebie lokalną społeczność. Punkt (kropka) w sensie graficznym to najszybciej rozpoznawalna ludzkim okiem powierzchnia (figura). Jest najmniejszą jednostką graficzną, a jego obecność w logotypie wskazuje na precyzję i dokładność – kluczowe aspekty pracy reporterskiej. Pokazuje, że LOKALNA jest w centrum wydarzeń, podkreślając jednocześnie regionalny charakter marki. Kompozycyjnie domyka znak.

Projektujemy logo, publikacje, materiały graficzne — drukowane i cyfrowe. Tworzymy kompleksowe identyfikacje wizualne marki. Zaczynamy od dobrego pomysłu i na jego bazie tworzymy silny, prosty, zrozumiały i czytelny język wizualny. Wykraczamy poza typowe rozwiązania stosowane w branży, aby wyróżnić markę klienta i uczynić ją widoczną.^ Wróć na górę