znajdź projektanta

Ostrowiecki Browar Kultury. Logo, identyfikacja.

Znak graficzny dla Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz trzech instytucji (Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych) mających w nim swoje siedziby. Zaprojektowaliśmy znaki, księgę znaków, stronę www oraz kompletny system identyfikacji wizualnej dla marki OBK i instytucji MCK, MBP i BWA.

Ostrowiecki Browar Kultury jest największym w regionie Centrum Kultury – wizytówką Ostrowca Świętokrzyskiego.
Jego znak odwołuje się do historii obiektu, kultury, architektury, sztuki, typografii, teraźniejszości i przyszłości.

Sygnet zaprojektowany został na bazie liter – symboli OBK, w estetyce sztuki modernistycznej, nowoczesnej, bazującej na podstawowych kształtach geometrycznych: linia, łuk i koło. Wykorzystano w nim charakterystyczny kształt okien i głównego wejścia do budynku (symboliczne zaproszenie mieszkańców do uczestnictwa w życiu edukacyjno-kulturalnym instytucji), zawiera również odwołanie do historii miejsca – browaru, warzenia piwa (kadź piwna) oraz inspiracje współczesną architekturą obiektu (rzut z góry). Wszystkie te elementy tworzą spójny, mocny, oryginalny i czytelny sygnet.

Element graficzny znaku dopełnia część typograficzna, w której wykorzystano krój bezszeryfowy. Jego wybór został poprzedzony analizą liternictwa z tablic i szyldów z okresu działalności browaru oraz liternictwa znajdującego się na etykietach Browaru w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Projektujemy logo, publikacje, materiały graficzne — drukowane i cyfrowe. Tworzymy kompleksowe identyfikacje wizualne marki. Zaczynamy od dobrego pomysłu i na jego bazie tworzymy silny, prosty, zrozumiały i czytelny język wizualny. Wykraczamy poza typowe rozwiązania stosowane w branży, aby wyróżnić markę klienta i uczynić ją widoczną.^ Wróć na górę