znajdź projektanta

Hi–story lessons: portal historyczny

Na www.hi-storylessons.eu można znaleźć już ponad 200 tematów dotyczących dwudziestowiecznej Europy ze szczególnym uwzględnieniem historii 6 państw: Polski, Węgier, Niemiec, Słowacji, Czech i Rumunii. Zagadnienia zostały wybrane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów – historyków i nauczycieli – tak by korespondowały z podstawami programowymi poszczególnych krajów. Materiały przygotowano w językach ojczystych wybranych państw, w tym po polsku, oraz w języku angielskim.

Oprócz podstawowych informacji o wydarzeniach historycznych na stronie znajdują się także osie czasu, pogłębione analizy najważniejszych zagadnień oraz animacje na temat Wielkiego Kryzysu 1929 roku i wybuchu I wojny światowej – wszystkie udostępniane bezpłatnie w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Wartościowa edukacja historyczna to taka, która nie tylko uczy.
SUPERSKRYPT – jesteśmy agencją designu interaktywnego. Programujemy, tworzymy UX, projektujemy grafikę, animujemy. Łącząc design z technologią, zapewniamy czytelny i wyrazisty wizerunek wszystkiemu, co wyświetlane na ekranie: interfejsom, stronom, sklepom, aplikacjom i multimedialnym prezentacjom. Nasz zespół tworzą programiści, projektanci i animatorzy 2D.^ Wróć na górę