znajdź projektanta

Design w Polsce

07 / 11


31 / 12 / 2014

Badanie stanu designu w Polsce

Zapraszamy do udziału w największym badaniu dotyczącym designu w Polsce.

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

 • charakterystyki rynku design-u w Polsce oraz trendów z nim związanych;
 • praktyk związanych z wykorzystaniem design-u w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia design-u, form design-u, funkcji design-u, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze design-u);
 • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
 • barier rozwoju oraz wykorzystania design-u w Polsce. 

Pozyskanie ww. informacji - służących ocenie praktyk w obszarze wdrażania design-u w polskich firmach - zostanie przeprowadzone w oparciu o doświadczenie, opinie i poglądy:

 • przedsiębiorców;
 • projektantów, przedstawicieli biur projektowych, design menedżerów;
 • audytorów realizujących audyty design-u;
 • blogerów i dziennikarzy branżowych;
 • przedstawicieli instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu dedykowanych design-owi, stowarzyszeń branżowych projektantów, instytucji publicznych dedykowanych upowszechnianiu i rozwojowi design-u w Polsce.

oraz analizę materiałów zastanych.

Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wpieraniem rozwoju design-u w działalności polskich przedsiębiorstw.

Przyłacz się do badania, jeśli jesteś:
 • projektantem
 • design menedżerem
 • właścicielem biura projektowego
 • przedstawicielem instytucji otoczenia biznesu dedykowanych design-owi
 • lub twoja firma wykorzystuje design tworząc swoje produkty i usługi

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Więcej informacji

^ Wróć na górę