znajdź projektanta

Druk, typografia, zine

18 / 07


17 / 08 / 2016
Łódź
Już po raz czwarty Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi organizuje Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna (PATA).

Łódzka uczelnia, obchodząca w 2015 roku jubileusz siedemdziesięciolecia, od początku była i nadal jest ważnym punktem odniesienia dla wszystkich pragnących zajmować się grafiką i tkaniną artystyczną, czy to w Polsce czy zagranicą. Wielu naszych mistrzów i nauczycieli było i wciąż jest docenianych na całym świecie, zyskując międzynarodowe uznanie. Liczne zagraniczne instytucje artystyczne współpracują z naszą Akademią, by wymienić Międzynarodowe Centrum Sztuki Kaus w Urbino, Akademie Sztuk Pięknych z wielu miast europejskich takich jak Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratysława, Budapeszt , Burgos, Lizbona Genewa, Helsinki, Istambuł, Ljubljana, Malaga, Mursja, Paryż, Sofia czy Wilno. Właśnie z tego kontekstu narodziła się w 2013 roku chęć powołania w naszej uczelni Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej, czerpiąc wiedzę z analogicznego doświadczenia, które przez 12 lat prowadziło we Włoszech Międzynarodowe Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. Podczas trzech edycji przedsięwzięcie zyskało międzynarodowy prestiż, stając się jednym z głównych centrów edukacji letniej w Europie i poza nią. 

W programie m.in. 

Kurs: Grafika artystyczna – techniki druku wypukłego, druku wklęsłego oraz sitodruku
Kurs skierowany jest zarówno do osób posiadających doświadczenie i umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym, jak i dla tych którzy po raz pierwszy podejmą próbę realizacji swoich twórczych zamierzeń w tej dziedzinie.
Czas trwania kursów: 18 - 30 lipca 2016, zapisy do 30 czerwca 2016 roku

Kurs: Typografia i Kaligrafia. Klasyczny design a nowoczesna ekspresja
Program kursu zakłada przeprowadzenie ćwiczeń z obszaru grafiki projektowej skupionej na nowoczesnej typografii i manualnej kaligrafii. Kursanci otrzymają zestaw ćwiczeń bazujących na wykorzystaniu zarówno nowoczesnego sprzętu i oprogramowania cyfrowego, jak również tradycyjnych technik kaligraficznych.
Czas trwania kursów: 18 - 30 lipca 2016, zapisy do 30 czerwca 2016 roku

Kurs: Komiks oraz preprodukcja filmów i gier – elementy CONCEPT ART’U
W ramach tego kursu uczestnicy będą mieli możliwość poznania technik związanych z wykonaniem ilustracji i komiksu, które stanowią bazę do kreowania podstaw CONCEPT ART'U. Prowadzący zaprezentuje możliwości aspektów związanych z CONCEPT ART'EM, ukazując jednocześnie, jak szerokie i złożone jest to pojęcie. W trakcie zajęć każdy uczestnik będzie miał możliwość rozwinięcia swoich umiejętności kreatywnych i warsztatowych.
Czas trwania kursów: 18 - 30 lipca 2016, zapisy do 30 czerwca 2016 roku

Kurs: Graficzna różnorodność – druk wypukły, druk wklęsły i litografia
Trzy rodzaje technik graficznych stanowią podstawę technologiczną kursu: druk wypukły, druk wklęsły i litografia. Oferując szeroki i różnorodny wachlarz technologii graficznych, kurs stwarza możliwości realizacji wszelkich zamierzeń twórczych. Wielość technik to próba nawiązania dialogu z różnymi zainteresowaniami i przekonaniami artystycznymi uczestników. Techniki te będzie można stosować autonomicznie, jak i w połączeniu z innymi. Możliwe będą realizacje czarno-białe jak i barwne. Generalnym założeniem kursu w pracowniach graficznych jest rozwijanie i kształtowanie własnego oryginalnego języka artystycznego każdego z uczestników. Przewiduje się indywidualne omawianie prac oraz zbiorowe warsztaty. Krótkie prezentacje praktyczne wprowadzą w problematykę technologiczną każdej z wybranych technik. Wybór będzie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników.
Czas trwania kursów: 03- 17 sierpnia 2016, zapisy do 30 czerwca 2016 roku

Kurs: Projektowanie graficzne: gazeta/zine oraz książka autorska
Idea kursu to z jednej strony kontynuowanie tradycji druku funkcjonalnego, typograficznej awangardy łódzkiej i hasła word is picture, sformułowanych przez Patrona Akademii - Władysława Strzemińskiego oraz doświadczeń unikalnego programu Pracowni Grafiki Wydawniczej stworzonego przez Krzysztofa Lenka, bazującego na projektowaniu strukturalnym.
Czas trwania kursów: 03- 17 sierpnia 2016, zapisy do 30 czerwca 2016 roku

Więcej informacji^ Wróć na górę