znajdź projektanta

Katowickie neony

04 / 11


18 / 11 / 2014
Katowice

Najpiękniejsze katowickie neony przed Galerią Katowicką

Neony z Katowickiego Składu Neonów: Kino MILLENIUM, Boże Dary, KATOWICE i cztery litery z napisu MARIACKA przez dwa tygodnie świecić będą na specjalnej konstrukcji na placu Szewczyka przed Galerią Katowicką. Na rogu ul. 3 Maja i Stawowej zawiśnie zrekonstruowany neon z herbaciarni Randia. Galeria Katowicka jest partnerem projektu.

- W ramach REAKTOR KATOWICE*, projektowi, który towarzyszy XVI Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, zostałem zaproszonydo prezentacji neonów w przestrzeni miejskiej – mówi Krzysztof Krot z Katowickiego Składu Neonów. Tak powstał pomysł, by choć na chwilę powrócić z naszymi eksponatami do centrum miasta, niegdyś słynącego z setek reklam neonowych.

Ekspozycja trwać będzie od 4-18 listopada br. w dwóch lokalizacjach. Pierwszą jest plac Szewczyka, gdzie dzięki pomocyGalerii Katowickiejna specjalnie zamontowanej konstrukcji rozbłysną: Kino MILLENIUM, Boże Dary, KATOWICE i cztery litery z napisu MARIACKA. Kilkadziesiąt metrów dalej – na rogu ulic Stawowej i 3 Maja zamontowany zostanie słynny kolorowy czajniczek z dawnej herbaciarni RANDIA (wiernie zrekonstruowany na podstawie dokumentacji technicznej przez Miłosza Łankiewicza z katowickiejpracowni– Neon IRSA). Projektantem neonu, jednego z setek dawniej rozświetlających centrum Katowic, jestjego ojciec –Zbigniew Łankiewicz.

W zbiorach Katowickiego Składu Neonów znajduje się tej chwili blisko 20 eksponatów. Wszystkie z Katowic i okolic,od właścicieli starych obiektów i instytucji. Najsłynniejszy napis „KATOWICE" pochodzi z nieistniejącego dworca PKP, najstarszy zaś –to blisko 40-letni neon z byłegobogucickiego kina Millenium.

Zbiory Katowickiego Składu Neonów wzbogacają miejskie archiwa, które dotyczą kilkuset świetlnych reklam. Znajdują się wśród nich dokumenty techniczne, rysunki i projekty katowickich neonów.

Na czas ekspozycji świetlnych reklam w centrum Katowic, które w latach 60. i 70. były nazywane miastem tysiąca neonów lub polskim Las Vegas, przypada szczególna rocznica – 9 listopada 1911 roku francuski fizyk i wynalazca Georges Claude złożył wniosek o udzielenie patentu na pierwszy neon reklamowy.

*REAKTOR KATOWICE to projekt społeczno-artystyczny, który od 2014 r. towarzyszy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. To cykliczne spektakle, koncerty, warsztaty, spotkania i inne działania zlokalizowane w różnych dzielnicach Katowic. Fundacja FOMA, inicjator przedsięwzięcia, koncentruje się na procesie budowania relacji, szczególnie poprzez działanie w lokalnych społecznościach.

Więcej informacji

^ Wróć na górę