znajdź projektanta

Projekt Roku 2019/2020

30 / 09


05 / 11 / 2020

PR_HD_static_02

Zaczynamy!!! Ruszył nabór prac w konkursie Projekt Roku 2019/2020!


Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Konkurs powołany do życia w 2010 corocznie analizuje najbardziej przełomowe realizacje twórców grafiki użytkowej w Polsce oraz promuje wartości bliskie Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej.
http://projektroku.pl


cele konkurs:
Projekt Roku nie chce podejmować się jedynie estetycznej oceny projektów. Zależy nam aby w procesie pozyskiwania projektów, które są następnie dyskutowane na obradach jury dostrzeżony został szerszy kontekst ich powstania oraz zdiagnozowane zostały tendencje w kategorii jaką jest grafika użytkowa. W ramach konkursu będziemy starali się rozpatrywać nominowane projekty na kilku płaszczyznach, niejednokrotnie zderzając ze sobą dzieła mieszczące się w różnych kategoriach formalnych. Kategorie konkursu są zdefiniowane w taki sposób aby znajdować punkty styku w miejscach interesujących z perspektywy STGU.

nabór prac:
Do dnia 05.11.2020, 
do godz. 23.00

prace można zgłaszać w następujących kategoriach:
Idea
Forma 
Impakt społeczny 
Projekty przyjazne środowisku 
Projekty dla instytucji publicznych 
Świeża krew (studenci/dyplomanci)

nagrody:
Projektanci biorący udział w konkursie otrzymają nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii, w której zgłosili prace. Spośród zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach podstawowych jury wybierze najlepsze Studio / Projektanta oraz Projekt Roku. Dopuszczamy także możliwość wręczenia Nagrody Specjalnej oraz Nagrody Honorowej przyznawanych przez zarząd STGU. Możliwe jest także ustanowienie nagród dodatkowych przez sponsorów i partnerów konkursu.

detale zgłoszenia:
W konkursie mogą brać udział projekty zrealizowane lub upublicznione pomiędzy 1 września ubiegłego roku, a 1 września roku bieżącego. W przypadku rozbudowanych projektów przynajmniej jeden fragment musi być zrealizowany lub upubliczniony w powyższym okresie. W przypadku projektów zespołowych realizowanych przez kilka podmiotów, zgłaszający powinien określić swoją rolę i zakres obowiązków w zespole projektowym.

jury:

Julia Kahl
Współzałożycielka niezależnego domu wydawniczo-medialnego Slanted Publishers. Jako projektantka, redaktorka i nauczycielka pasjonuje się typografią, projektowaniem redakcyjnym i wszelkimi sprawami związanymi z drukiem.
https://www.slanted.de

Agata Korzeńska
Projektantka grafiki użytkowej, współwłaścicielka studia projektowego Idee, wykładowczyni ASP w Katowicach. Pomysłodawczyni i współautorka książki „Prawo autorskie dla projektantów”.
http://idee.pl

Michał Mierzwa
Jest projektantem z 12-letnim stażem i partnerem w Uniforma Studio. Projektował identyfikacje, organizował wydarzenia kulturalne i festiwale, tworzył audiowizualne występy w klubach i galeriach sztuki. W projekty identyfikacji wizualnych angażuje nie tylko tradycyjne projektowanie 2D, ale także interakcje, fotografię, animacje i 3D. Ojciec dwóch córek.
https://www.uniforma.pl

Katarzyna Nestorowicz (Noviki)
Zajmuje się kulturą wizualną i projektowaniem graficznym. Swoją praktykę dedykuje upadkowi kapitalizmu. Wraz z Marcinem Nowickim prowadzi Post Studio Noviki. Współpracuje z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.
http://noviki.net

Marcin Olkowicz.
Edukator pełen wiary w sens samorozwoju i edukację dorosłych opartą o dowody. Trener biznesu, psycholog, doradca rozwoju zawodowego. Wykładowca m.in. School of Form, Collegium Civitas. Zwierzę post-miejskie, mieszkaniec lasu.
Członkini Zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, prowadząca cykl wirtualnych spotkań #STGUasks, promotorka przedsiębiorczości w środowisku projektantów graficznych, koordynatorka Programu Mentoringowego STGU. Współautorka wystaw oraz wernisaży, współzałożycielka & dyrektor kreatywny Livi Studio.
http://www.livistudio.pl

Bogna Świątkowska
Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Autorka tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.
Projektant, założyciel Syfon Studio, członek zarządu STGU, doktorant, uczestnik projektów poświęconych przestrzeni publicznej oraz etyce w designie Inicjator (wspólnie z Mateuszem Machalskim) cyklu Koleżeńskich Spotkań Projektantów Grafiki, kurator/koordynator Projektu Roku STGU.
http://syfonstudio.com/

researcherzy:

Bożena Cichecka
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa w latach 2000-2005. Zajmuje się projektowaniem i malarstwem. Członkini Komisji Rewizyjnej STGU.
Magdalena Heliasz
Projektantka graficzna i pomysłodawczyni albumu "Print Control" prezentującego najważniejsze polskie plakaty, książki i inne publikacje drukowane minionego roku.
Anna Wieluńska
Projektantka graficzna, typografka, projektantka krojów pisma. Doktorantka oraz prowadząca pracownię projektowania krojów pisma na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. WAutorka projektu „Lazarus” oraz współautorka takich projektów jak „Bona Nova” i „Brygada”.
Martyna Wyrzykowska
Projektantka graficzna skoncentrowana na narracji i komunikacji wizualnej. Współpracuje z artystami oraz instytucjami kultury przy powstawaniu publikacji od strony projektowej, fotoedycyjnej oraz produkcyjnej.

gala:

Gala Projektu Roku odbędzie się 21.11.2020 roku.
Na gali poznamy wszystkich nagrodzonych.

miejsca w sieci:

http://projektroku.pl
Facebook Channel

publikacje:
Projekt Roku 2018/2019
Projekt Roku 2017/2018

Q&A


Czy w konkursie mogą brać udział osoby nie będące członkami STGU?
Tak, konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w Polsce lub posiadające polskie obywatelstwo, także studenci, zeszłoroczni absolwenci uczelni artystycznych i projektowych dla których przystosowaliśmy specjalnie kategorię Świeża krew (która wcześniej była nieco mniej konkretna).

Czy udział w konkursie jest płatny?
W edycji 2019/2020 konkurs jest bezpłatny

Ile prac mogę zgłosić?
Każdy zgłaszający może dodać po zarejestrowaniu do 6 prac konkursowych.

W jaki sposób powinienem zgłosić projekt?
Projekt należy zgłosić przez formularz zgłoszenia na stronie www.projektroku.pl. Należy z menu wybrać pozycje „dodaj projekt” i dalej postępować według wskazówek. Po wgraniu projektu na ekranie pojawi się informacja potwierdzająca zgłoszenie, wtedy też zostaniesz zapytany o chęć dodania kolejnej pracy. Pamiętaj, po wgraniu projektu nie masz możliwości jego edytowania. Możesz też skorzystać z tego linka:
http://projektroku.pl/dodaj-projekt

Jak określane są daty graniczne projektów mogących wziąć w obecnej edycji?
Ustaliliśmy, że w konkursie mogą brać prace zrealizowane lub upublicznione pomiędzy 1 września roku ubiegłego, a 1 września obecnego roku. Godzimy się także na udział projektów, w których choć jedna część składowa była upubliczniona w okresie, o którym mowa powyżej.

Jak opisać projekt?
W trakcie tych obrad jurorzy mają ograniczony czas, aby podjąć decyzję na bazie dostarczonych informacji. Im te informacje będą bardziej precyzyjne, przedstawione w sposób jasny i jednoznaczny, tym skuteczniej mogą wpłynąć na przebieg obrad. Opis projektu jest dla nas także kluczowy z perspektywy organizowania obrad jury. Im częściej musimy odszyfrowywać opis projektu, tym więcej czasu na merytoryczną dyskusję o samych projektach tracimy. Masz możliwość załadowania do 8 zdjęć do projektu, zadbaj, aby były one dobrej jakości, aby w przedstawiały projekt w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim. Pamiętaj, że masz też do dyspozycji pole do wpisania linku, tam umieść materiały, których nie możesz zaprezentować na obrazkach lub opisowo.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

MKiDN
^ Wróć na górę