znajdź projektanta

Publikacje

22 / 09


25 / 09 / 2015

Projektowanie publikacji papierowych i elektronicznych

Cieszyn
Jak konstruować funkcjonalne, czyli czytelne, adekwatne do treści komunikaty, które biorą pod uwagę ich odbiorców?
Warsztaty projektowania publikacji.   

Podczas czterodniowego kursu uczestnicy nauczą się konstruować funkcjonalne komunikaty typograficzne na przykładzie fragmentów literatury pięknej oraz publikacji naukowych. Zdobędą praktyczne wskazówki, jak przygotowywać projekty czytelne, adekwatne do treści, biorące pod uwagę ich odbiorców oraz kontekst odbioru.

W programie warsztatów zaplanowano ćwiczenia praktyczne oraz wykłady dotyczące komunikacyjnych aspektów typografii, technologii oraz metodologii tworzenia komunikatów typograficznych (procesu projektowego). Poruszane tematy:

1. Czym jest typografia?
2. Czym są publikacje cyfrowe?
3. Relatywizacja stosowania reguł typograficznych.
4. Legibilityreadability – złożone pojęcia.
5. Optymalizacja iteracji.
6. Złożoność procesu czytania.

informacje o prowadzących:

Martyna Bargiel – absolwentka i asystentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, specjalizuje się w edytorstwie, typografii i komunikacji wizualnej. Zainteresowana technologią, a szczególnie przełożeniem typografii na media cyfrowe.
Tomasz Bierkowski – projektant, krytyk, wykładowca akademicki – kierownik Pracowni Typografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Współpracuje z instytucjami kultury
oraz wydawnictwami. Autor książki „O typografii”.

formuła warsztatów:
wykłady, ćwiczenia praktyczne, korekty indywidualne i grupowe, finalne prezentacje

narzędzia:
każdy uczestnik musi dysponować własnym komputerem z zainstalowanym programem edytorskim InDesign (przynajmniej 5.5.), własnymi fontami oraz tabletem (w przypadku jego braku prosimy o przesłanie informacji organizatorowi)

zasady rekrutacji:
wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z portfolio (link do portfolio lub plik do 5 MB) do 31 sierpnia 2015
na adres e-mail: akaleta@zamekcieszyn.pl
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Wyniki zostaną ogłoszone 4 września 2015. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani uczestnicy zostaną poproszeni o dokonanie wpłaty za udział w warsztatach.

miejsce: Zamek Cieszyn
termin: 22–25 września 2015

koszt uczestnictwa:
600 zł – uczniowie i studenci
800 zł – pozostali uczestnicy

zakwaterowanie:
organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia w trakcie trwania warsztatów


Więcej informacji

^ Wróć na górę