znajdź projektanta

Urzeczeni

12 / 05


20 / 05 / 2017

Urzeczeni

Poznań
Poznań Design Festiwal 2017 to wydarzenie angażujące w organizację liczne instytucje kultury i sztuki, a także przestrzenie kreatywne, funkcjonujące na terenie Poznania. 

W czasie festiwalu Poznań stanie się platformą wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych środowisk projektowych, w której będą prezentowani zarówno dojrzali projektanci, jak i twórcy młodego pokolenia. W programie przewidujemy liczne wystawy, prezentacje, pokazy filmów, spotkania, konferencje, warsztaty i dyskusje na temat designu i przestrzeni publicznej.
Program 2017 wpisuje się w szerszą formułę, możliwą do zrealizowania w perspektywie 3 lat dzięki wsparciu finansowemu projektu ze środków Urzędu Miasta Poznania. Projekt zakłada wykorzystanie festiwalu jako narzędzia do prezentowania rozwiązań prospołecznych w zakresie 3 żywiołów: WODY _ ZIEMI _ POWIETRZA. Realizację projektu zaplanowaliśmy w 3 letnim cyklu pod wspólną nazwą Poznań MIASTO ŻYWIOŁÓW.
W 2017 r. rozpoczniemy działania w powiązaniu z rzeką Wartą, pod hasłem "Urzeczeni". Poznań Design Festiwal „nad rzeką” ma oznaczać szeroko zakrojone akcje badawczo-projektowe w rejonie Plaży Miejskiej, Pawilonu Nowa Gazownia, Placu Wolności; i sprowadzać się do warsztatów związanych z projektowaniem obiektów małej architektury, interaktywnych instalacji, służących rekreacji i edukacji prośrodowiskowej i miejskiej poznaniaków, prezentacji wystaw, licznych wykładów i dyskusji. 
Festiwal to ważny krok w kierunku zintegrowania lokalnych artystów i projektantów pod szyldem zaplanowanego wydarzenia, ale także Partnerów zaangażowanych w realizację festiwalu. Inicjatywa zorganizowania w Poznaniu wydarzenia poświęconego designowi, w jego różnorodnych odmianach i przejawach. Poznań Design Festiwal 2017 stanowi zaproszenie do animowania podobnych działań oraz wspierania lokalnego środowiska artystycznego i projektowego wokół hasła głównego „URZECZENI”..

W programie przewidziano, i. in.:
1. Wystawy
2. Seria Warsztatów – dla dzieci (Strefa KidsDesign),
3. Seria Warsztatów dla dorosłych
4. Wykłady i prezentacje
5. Poznań Design Talks
6. Cinema Design
7. Ogród Designu / Laba Design (Plac Wolności)

12.05 – 20.05.2017, Poznań
Więcej informacji

^ Wróć na górę