znajdź projektanta

Zamek Cieszyn zaprasza na wystawę Graduation Projects

10 / 03


31 / 08 / 2023
CieszynZamek Cieszyn zaprasza na wystawę Graduation Projects


W piątek, 10 marca o godzinie 16:00 w sali wystawowej Zamku Cieszyn odbędzie się wernisaż najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wybranych w ramach 21. edycji przeglądu Graduation Projects.

Graduation Projects to przegląd, którego uczestnikami są dyplomanci kierunków projektowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz obywatele tych państw studiujący poza krajami Grupy Wyszehradzkiej.Do przeglądu zgłaszane są zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie. Finałowe dyplomy oceniane były w dwóch kategoriach: 2D i 3D, a więc grafiki użytkowej oraz wzornictwa przemysłowego. W ramach 21. edycji jury międzynarodowego przeglądu najlepszych prac dyplomowych zdecydowało o wyborze 29 laureatów, w tym 14 reprezentujących prace w kategorii 2D i 15 dyplomów w kategorii 3D. Wybór najlepszych prac nie był łatwy, gdyż w sumie do przeglądu zgłoszonych zostało 215 prac.

Finałowa wystawa przeglądu organizowanego przez Zamek Cieszyn, przy wsparciu m.in. Hungarian Design Council, Hungarian Intellectual Property Office, Slovak Design Center, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, a także czasopisma „Formy” i “TYPO” zaistnieje także on-line. Absolwenci zakwalifikowani do finałowej wystawy przygotowali bowiem filmy, które będzie można oglądać od 10 marca br na stronie internetowej przeglądu:  tutaj,  www.graduationprojects.eu oraz jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com. Najlepsze dyplomy prezentowane będą w Cieszynie od 10 marca do 28 kwietnia br.


^ Wróć na górę