znajdź projektanta

Zmiana pola widzenia

13 / 06


12 / 10 / 2014
Łódź

Nowoczesne projektowanie graficzne i unowocześnienie druku to idee wypracowane w kręgu międzywojennej awangardy. Sformowanie zasad tworzenia komunikatów wizualnych miało pomóc w upowszechnieniu nowej sztuki i oswojeniu z nią szerokiego grona odbiorców. Wystawa Zmiana pola widzenia przypomina, jak dokonała się ta rewolucja, jakie rozwiązania proponowała awangarda oraz w jaki sposób i w jakim zakresie były one przejmowane przez główny nurt ówczesnej grafiki, m. in. reklamę, projektowanie książek i czasopism, czy propagandowe plakaty.

Punktem odniesienia dla wystawy jest idea druku funkcjonalnego Władysława Strzemińskiego, pokrewna proponowanej przez Jana Tschicholda Nowej Typografii. Na tle międzynarodowych relacji i wzajemnych inspiracji twórców europejskich pokazane zostaną projekty polskich artystów. Uzupełnieniem wystawy będzie ekspozycja poświęcona eksperymentom awangardy m. in. niemieckiej, czeskiej i rosyjskiej. Zebrane na wystawie prace pochodzą z kilkunastu kolekcji polskich i europejskich. Pozwalają przyjrzeć się, jak awangardowi artyści konstruowali perswazję wizualną, język propagandy, a także jak wykorzystywali nowoczesne formy w tworzeniu komercyjnej reklamy, popularnych czasopism i książek, plakatów o wydźwięku społecznym oraz prekursorskich infografik. Powszechność grafiki czyniła z niej nieprzeciętny materiał komunikacyjny i element łączący sztukę z życiem. Dobrze podsumowywał tę sytuację Henryk Berlewi, twórca warszawskiego biura Reklama Mechano (1924), pisząc: „Naszym celem było uczynienie idei częścią życia. Dla mnie reklama wydawała się najbardziej efektywnym i dalekosiężnym środkiem propagowania naszych idei. To dzięki reklamie, temu silnemu agentowi propagandy komercji, zawdzięczamy zniesienie linii dzielącej społeczeństwo i artystę.”

Wychodząc z podobnego założenia, wielu twórców awangardowych zajmowało się grafiką użytkową. W projektowaniu graficznym pojawiała się bowiem realna możliwość reformy zastanych kanonów. Idea druku nowoczesnego łączyła się przy tym z postulatem przejścia od grafiki użytkowej – rozumianej jako rękodzieło o walorach estetycznych – do nowoczesnego,  rewolucyjnego w swojej morfologii, ekonomicznego, szybkiego i uniwersalnego komunikatu wizualnego. W praktyce droga ta prowadziła od projektów przepełnionych dekoracją w kierunku przekazów skrótowych, operujących podstawowymi znakami, a często układami czysto typograficznymi, które wykorzystywały zgeometryzowaną, purystyczną kompozycję i wyłącznie fotograficzną ilustrację. Ich przeznaczeniem miało być oglądanie, nie czytanie.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć druki zaprojektowane między innymi przez takich artystów jak: Hans Arp, Herbert Bayer, Henryk Berlewi, Janusz Maria Brzeski, Cassandre, Tytus Czyżewski, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Fortunato Depero, Theo Van Doesburg, John Heartfield, Karol Hiller, Fernand Léger, El Lissitzky, Filippo Tommaso Marinetti,  László Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Bruno Munari, Otto Neurath, Kazimierz Podsadecki, Enrico Prampolini, Xanti Schawinsky, Joost Schmidt, Kurt Schwitters, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Ladislav Sutnar, Samuel Szczekacz, Mieczysław Szczuka, Karel Teige, Jan Tschichold, Teresa Żarnower i wielu innych.

Projekt aranżacji przestrzennej wystawy, zatytułowany ‘a divided dot’, przygotowała Marlena Kudlicka. Artystka odwołuje się do pojęcia punktu typograficznego, który pozwala jej precyzyjnie zdefiniować geometrię przestrzeni. Diagram, będący graficzną interpretacją tytułu projektu ‘a divided dot’ stał się podstawą do zbudowania zespołu trójwymiarowych form, które tworzą architekturę wystawy. Ważnymi odniesieniami dla Kudlickiej były także koncepcje druku funkcjonalnego Władysława Strzemińskiego oraz Nowej Typografii Jana Tschicholda.

Wystawie będzie towarzyszyć polsko-angielski katalog, w którym oprócz obszernego materiału ilustracyjnego i esejów tematycznych znajdą się przedruki wybranych materiałów źródłowych, w tym wcześniej niepublikowana korespondencja pomiędzy Janem Tschicholdem i Władysławem Strzemińskim. Autorem projektu graficznego publikacji jest Waldemar Węgrzyn. 

ms2, ul. Ogrodowa 19, Łódź
13 czerwca - 12 października 2014 

Kuratorka i redaktorka: Paulina Kurc-Maj
Projekt ekspozycji: Marlena Kudlicka
Nadzór techniczny i budowlany: Marian Adamski
Współpraca techniczna: Maciej Balawender,  Marta Pawlak (wizualizacje), Juliusz Malepszak, Marta Pawlak(architekci)
Realizacja: Mirosław Kiliński, Brygada Techniczna Muzeum Sztuki
Koordynatorka: Monika Wesołowska

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

15 czerwca 2014, niedziela, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie: Paulina Kurc-Maj 

1-31 lipca 2014
Akcja artystyczna TAK NA TAG. Współczesna typografia graffiti 

27 lipca 2014, niedziela, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie: Paulina Kurc-Maj 

6 września 2014, sobota, godz. 11:11 i 13:13
KOPIUJ – WKLEJ. Warsztat dla dzieci. Prowadzi Barbara Kaczorowska
Dostępny dla grup zorganizowanych: rezerwacja pod numerem tel. 605 060 063 

20 września 2014, sobota, godz. 11:11 i 13:13
KOPIUJ – WKLEJ. Warsztat dla dzieci. Prowadzi Barbara Kaczorowska
Dostępny dla grup zorganizowanych: rezerwacja pod numerem tel. 605 060 063

26 września 2014, piątek, godz. 18.00
Spotkanie z Ryszardem Cichym, kolekcjonerem druków awangardowych

wrzesień - październik 2014
Warsztaty projektanckie

10-11 października 2014
MASZYNA DO KOMUNIKACJI. WOKÓŁ AWANGARDOWEJ IDEI NOWEJ TYPOGRAFII
Konferencja naukowa; Koncepcja: Daniel Muzyczuk, Paulina Kurc-Maj 

12 października 2014, niedziela, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie: Paulina Kurc-Maj

Więcej informacji

^ Wróć na górę