znajdź projektanta

Identyfikacja Senatu

08 / 03


27 / 03 / 2017
Warszawa

Kancelaria Senatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowe ogłasza konkurs na zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Senatu.

 

Celem konkursu jest przygotowanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej, który obejmował będzie:

 • W pierwszej części: identyfikację wizualną Senatu Rzeczypospolitej oraz jego organów, tj. Marszałka Senatu, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów, Komisji Senatu, a także – dodatkowo – Senatorów i Biur Senatorskich, oraz Szefa Kancelarii Senatu (zwanymi dalej Senatem) – zastosowania godła państwowego,
 • W drugiej części: identyfikację wizualną Kancelarii Senatu i jej jednostek, w tym biur działających w ramach struktury (zwanymi dalej Kancelarią Senatu) – zastosowania Orła Zygmuntowskiego.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, otwarty. Na podstawie nadesłanych w pierwszym etapie portfolio, jury wybierze pięciu finalistów, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania projektu identyfikacji. Spośród nich wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną i zgodnie ze specyfikacją, przygotuje całość materiałów identyfikujących Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarię Senatu. 

Ogłoszenie konkursu i – docelowo zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej Senatu i Kancelarii Senatu – poprzedziły prace prowadzone pod okiem wybitnego projektanta i grafika Andrzej Heidricha, mające na celu wierne odwzorowanie cyfrowe i opisanie cech Godła Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Heidrich jest nie tylko twórcą polskich banknotów, ale również współautorem obecnej formy godła.

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski ma nadzieję, że przeprowadzone żmudne prace projektowe - które pozwoliły jednoznacznie określić kolorystykę znaku, jego właściwe proporcje i dozwolone sposoby prezentacji - staną się nie tylko podstawą do działań zmierzających do nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, ale pozwolą także na rozpoczęcie prac nad ujednoliceniem państwowej identyfikacji wizualnej.

Terminy konkursu:

 • Nadsyłanie portfolio – 27 marca 2017
 • Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – 11 kwietnia 2017
 • Przesłanie propozycji przez wybranych projektantów w II etapie – 26 maja 2017
 • Wyłonienie Zwycięzcy – 12 czerwca 2017


Portfolio i projekty oceni jury w składzie:

 • Prof. dr hab. Czesława Frejlich
 • Prof. dr hab. Lech Majewski
 • Dr Barbara Widłak
 • Aleksander Bąk
 • Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP
 • Robert Kolasa
 • Barbara Maciaszek
 • Paweł Wojciechowski
 • Przemysław Cebula

Do II etapu dostali się:

Jury jednogłośnie przyznało główną nagrodę Headmade Studio. Gratulujemy! 

Specyfikacja

Regulamin Konkursu

^ Wróć na górę