znajdź projektanta

Konkurs na identyfikację Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – etap 1

17 / 12


11 / 01 / 2019

Konkurs na identyfikację wizualną dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.


Konkurs na nową identyfikację Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przeprowadzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.
W ramach współpracy, STGU przygotowało audyt zapotrzebowania na materiały promocyjne, pomogło zdefiniować cele zmiany identyfikacji i będzie wsparciem merytorycznym przy wyborze wykonawcy, ale i przy wdrożeniu nowej identyfikacji. Załączone materiały pokazują zakres działań oraz wprowadzają projektanta w temat konkursu.

Konkurs jest dwuetapowy
ETAP 1 – projektanci składają portfolio
ETAP 2 – wybrani 3 projektanci przygotowują odpłatnie zadanie konkursowe

Po pierwszym etapie przewidziany jest czas na dodatkowe pytania (debriefing) i videochat, w którym odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Ogłoszenie konkursu: 17.12.2018
Termin nadsyłania portfolio – 11.01.2019
Portfolio wysyłamy pod adres email: umfc@stgu.pl

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Lena Mitkowa, Członkini Zarządu STGU, kontakt: board@stgu.pl - koniecznie w temacie prosimy o wskazanie tematu zapytania (KONKURS UMFC / pytanie)

Dokumenty:
- Regulamin Konkursu
- Załączniki: Briefing, Zakres, Umowa z Twórcą
- Załączniki do Umowy z Twórcą (zakres, harmonogram)
do pobrania TUTAJ


Tło dla przeprowadzenia procesu


Obecna tożsamość wizualna UMFC jest przestarzała w formie i uniemożliwia wygodną eksploatację z technicznego punktu widzenia (UMFC nie dysponuje księgą znaku, spójnym key visualem, materiałami do dalszej pracy).

Cele rebrandingu są następujące:

  • stworzenie nowej, nowoczesnej identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, będącej elementem budowania wizerunku uczelni jako międzynarodowej marki;
  • zbudowanie spójnego przekazu wizualnego w odpowiedzi na nakreślone strategiczne elementy rozwoju marki UMFC;
  • przygotowanie materiałów firmowych i elementów key visual dla często eksploatowanych materiałów, wraz z przekazaniem plików otwartych i wskazania wytycznych dla dalszej pracy na nich osobom odpowiedzialnym za ten obszar w UMFC;
  • przygotowanie projektu GUI dla nowej strony UMFC, a następnie przygotowanie wszystkich niezbędnych elementów koniecznych do zaprojektowania całego serwisu


O UMFC


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina powstał w 1810 roku. Początkowo była to uczelnia muzyczna przy Szkole Dramatycznej w Warszawie (przy Teatrze Narodowym). W 1818 roku powstała Szkoła Publiczna Muzyki Elementarnej, a następnie Instytut Muzyki i Deklamacji (1821), zarządzane przez Józefa Elsnera. W 1826 roku jednostkę uniwersytecką przekształcono w osobną Szkołę Główną Muzyki. W latach 1826-1829 studiował tu Fryderyk Chopin. W 1831 roku, w wyniku reperkusji po zrywie Powstania Listopadowego, działalność uczelni zawieszono aż do 1861 roku. Następnie przez niemal 60 lat Instytut Muzyczny Warszawski, jak wówczas nazywała się uczelnia, był ważnym ośrodkiem artystycznym i ostoją polskości. Jednym ze studentów, a następnie nauczycieli Instytutu był Ignacy Jan Paderewski. W 1919 roku przekształcono go w Państwowe Konserwatorium Warszawskie. W 1930 roku rektorem Wyższej Szkoły Muzycznej zostaje Karol Szymanowski. W czasie II wojny światowej konserwatorium działało jako szkoła podziemna. Działanie szkoły wznowiono już w 1945 roku, a w 1946 ustanowiono nową strukturę pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. W 1979 roku uczelnia stała się akademią i przybrała imię Fryderyka Chopina (AMFC). W 2008 roku uczelnia otrzymała nową nazwę – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. W obecnym miejscu przy ul. Okólnik na Powiślu UMFC znajduje się od 1963 roku.

dodatkowe materiały:
http://www.chopin.edu.pl/pl/uniwersytet/dzieje-uczelni
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/2017/11/kartki-z-dziejow-uczelni_KK2017-2018.pdf

Zakres do II etapu konkursu


Po wyborze 3 projektantów / studiów projektowych, chcielibyśmy otrzymać prezentację, która pozwoli jury na wybranie odpowiedniego projektanta / studia do zrealizowania dalszego projektu.

W drugim etapie chcielibyśmy zobaczyć:

a. proponowany logotyp UMFC
b. proponowany derywat UMFC dla jednostki w ramach UMFC
c. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki
d. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie afiszu

Przygotowanie powyższych materiałów jest odpłatne 1500 zł netto zgodnie z pkt 4.1 Regulaminu konkursu.

Pełen zakres zlecenia


Logo

W ramach przygotowania znaku Uczelni, konieczne będzie zaprojektowanie następujących rozwiązań:

1. znak UMFC główny
2. znaki dodatkowe:

• oznakowanie dla jednostki organizacji Uczelni 
• oznakowanie kierunku
• oznakowanie katedry
• oznakowanie koła naukowego
• zapis łączony z obecnie istniejącą jednostką nie będącą derywatem znaku

Dodatkowo, w procesie należy uwzględnić także wzajemne relacje znaków i ich zapis w wylistowanych przez Zleceniodawcę sytuacjach (informacja wewnętrzna / oznakowanie w reprezentacji zewnętrznej)

3. proporcja znaku – rozpisanie na siatce
4. dobranie kroju pisma i zastępczego kroju pisma z odpowiedniej rodziny (Google Fonts / Zestaw dostępny w Microsoft / Typekit) – kompleksowe doradztwo dotyczące fontów i ich użycia i licencjonowania
5. przygotowanie formatów plików: EPS / PNG / PDF / SVG w wersji pełnej, skróconej, pionowej i poziomej; odpowiednie opisanie zastosowania poszczególnych typów plików przy rozwiązaniach technicznych / produkcyjnych
6. przygotowanie w każdym z formatów plików wersji kolorystycznej (RGB / CMYK / Pantone), monochromatycznej i achromatycznej wraz z opisem ich zastosowania przy konkretnych produkcjach
7. brandbook dla logotypu i derywatów

Część ta jest wyceniona na 13000 zł netto.

Podstawowe materiały marki

1. wizytówka; w tym: wybór papieru i techniki druku oraz przekazanie plików w taki sposób, aby następne dodruki odbywały się możliwie jak najbardziej sprawnie
2. papier firmowy – do druku – wybór papieru / sposobu druku, przygotowanie harmonogramu dostaw i usprawnienie zamawiania papieru na bieżąco
3. papier firmowy – zdefiniowany Word / forma cyfrowa – wskazanie na odpowiednie użycie zdefiniowanego dokumentu (strona tytułowa, strony kolejne, style akapitowe i style znakowe)
4. teczka – zdefiniowanie papieru / materiału i sposobu wykonania, wybranie techniki druku / zdefiniowanie koniecznych nakładów oraz poziomu budżetu
5. koperty – zdefiniowanie informacji na kopercie (w tym informacje stałe), formatów kopert i sposobu zadruku
6. ścianka – zdefiniowanie wielkości i sposobu produkcji
7. komplimentka – wybór papieru / sposobu druku
8. stopka mailowa
9. zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Część ta jest wyceniona na 3450 zł netto.

Gadżety marki

każdorazowo: propozycja gadżetu, wybór techniki, wybór producenta, przygotowanie materiałów produkcyjnych
1. torba materiałowa
2. kubek
3. notes
4. bluza
5. ołówek
6. brzegowe informacje o znakowaniu na gadżecie
7. zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Część ta jest wyceniona na 2100 zł netto.

Key visual

W UMFC są oddelegowane osoby, które zajmują się codziennymi kwestiami wizualnymi UMFC. Preferowane oprogramowanie to Indesign. Przy tworzeniu materiałów key visual, należy uwzględnić:

• koncept kreatywny – przykładowe realizacje
• opis kreatywny – jak będzie wyglądać praca przy zaprojektowanych i dalszych materiałach
• opis konstrukcyjny
• przekazanie zdefiniowanych poprawnie w Indesign plików do dalszej pracy (zdefiniowane wzorce stron, style akapitowe, style znakowe, siatki)
• przeszkolenie z użycia materiałów

Zestaw KV to:

1. wzór plakatu – przykład plakatu, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji – plakat wydarzenie
2. wzór afisza – przykład plakatu, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji – afisz roczny
3. karnet
4. bilet
5. wzór postu Social Media – wielkości, proporcje, sposoby zastosowania

Część ta jest wyceniona na 4400 zł netto.

Znakowanie przestrzeni
Na etapie rebrandingu znakowanie przestrzeni traktujemy skrótowo, nie planując daleko idących rozwiązań. Tym niemniej, należy uwzględnić przygotowanie podstawowego key visuala i podstawy do znakowania: kolorystyka, liternictwo, proporcje, sposób wykonania dla:
elementy informacyjne przed salami (druk na karcie, wkładanej do obecnie istniejących kieszeni z pleksi)

Część ta jest wyceniona na 350 zł netto.

Strona WWW

W najbliższym czasie planowana jest także nowa strona WWW dla uczelni. Do zadań projektanta należałoby

1. Przygotowanie makiety funkcjonalnej dla strony WWW
2. Projekt – wizualny strony WWW (GUI)

Część ta jest wyceniona na 9000 zł netto.

Całość prac została wyceniona na 32300 zł netto.

[fot. moreiblog.wordpress.com]

^ Wróć na górę