znajdź projektanta

Międzynarodowy konkurs na plakat. 30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej

02 / 09


18 / 10 / 2020

V4pc_Post_hd

Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych mamy przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowym konkursie na plakat. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pragniemy, aby jubileusz współpracy uwolnił kreatywność u twórców, których inspiruje wspólna historia, dialog kulturowy i solidarnie budowane wartości krajów V4. Chcemy zderzać tradycję projektowania plakatu, tak silną w tej części Europy, z nowymi stylami w projektowaniu.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do obywateli państw należących do Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Kontekst:

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy. Więcej informacji na stronach: https://www.gov.pl/web/V4prezydencja http://www.visegradgroup.eu/

Nagrody:

I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty znajdują się w kalendarzu na rok 2021, który będzie dystrybuowany na cały świat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe jemu polskie placówki zagraniczne.

Jury:
Joanna Górska (Polska)
Przewodnicząca Komisji
https://homework.com.pl

Peter Bankov (Czechy)
http://www.bankovposters.com

Marcel Benčík (Słowacja)
https://www.vsvu.sk/kontakt/zamestnanci/marcel-bencik/

Anna Korolovszky (Węgry)
https://www.korolovszky.com

Jacek Gajewski
Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie

Joanna Urbańska
Dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie

Maciej Ruczaj
Dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze

Monika Szmigiel-Turlej
Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomizacji Publicznej i Kulturalnej MSZ

Terminy konkursowe:

Rozpoczęcie konkursu:
02.09.2020 
Termin nadsyłania plakatów:
18.10.2020
Rozstrzygnięcie konkursu:
do dnia 31.11.2020

Organizatorzy Konkursu:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Partnerzy:
Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Więcej o konkursie na stronie: 
https://v4postercompetition.eu 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod mailem: 
info@v4postercompetition.com 

 

^ Wróć na górę