znajdź projektanta

Międzynarodowy konkurs na system nawigacji dla czeskiej Pragi

16 / 09


23 / 09 / 2021
Praga

Międzynarodowy konkurs na system nawigacji dla czeskiej Pragi

 

ROPID (Regionalny Organizator Praskiego Transportu Zintegrowanego) ogłasza międzynarodowy konkurs na projekt nowego systemu nawigacji dla stolicy Czech. Celem konkursu jest wyłonienie zespołu ekspertów, którzy potrafią wykazać się najlepszymi umiejętnościami stworzenia inteligentnego systemu nawigacji, odpowiedniego dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających historyczną Pragę. Naszym wyzwaniem jest stworzenie systemu inkluzywnego - dla dzieci w wieku szkolnym, dorosłych czy seniorów, dla pieszych i użytkowników komunikacji miejskiej, dla osób niepełnosprawnych, dla osób śpieszących się do pracy oraz dla tych, którzy po prostu wędrują i cieszą się miastem.

 

Typ konkursu

Formuła konkursu to międzynarodowy, ograniczony dwuetapowy konkurs projektowy.

Do konkursu może przystąpić dowolna liczba uczestników. Na podstawie decyzji międzynarodowego jury ekspertów zamawiający wybiera osoby, które zostaną zaproszone do składania propozycji konkursowych w I etapie konkursu. Zgłoszenie do udziału wymaga potwierdzenia wymagań kwalifikacyjnych poszczególnych członków zespołu oraz złożenia portfolio projektów referencyjnych. Obowiązkowi członkowie zespołu to grafik, architekt lub urbanista lub projektant produktu lub projektant przemysłowy, projektant UX i kierownik projektu.

Do I etapu Konkursu zostanie zaproszonych maksymalnie 5 uczestników, których zadaniem będzie przygotowanie kompleksowego zadania do stworzenia całościowej koncepcji systemu informacyjno-nawigacyjnego z praktycznym przedstawieniem typografii, koloru, a zwłaszcza zasad funkcjonalnych na różnych 3D wyjścia. Jury oceni zgłoszone rozwiązania anonimowo, 3 najlepsze zostaną zaproszone przez Zamawiającego do II etapu Konkursu.

Jury

Jury składać się będzie z części zależnej i niezależnej reprezentowanej przez 4 do 5 głosów. Zależne Jury składa się z przedstawicieli kluczowych interesariuszy powstającego systemu jednoczącego, niezależne Jury składa się z czeskich i międzynarodowych ekspertów w tej dziedzinie, a mianowicie czeskiego architekta i urbanisty Pavli Melkovej, austriackiej projektantki informacyjnej Veroniki Egger, brytyjsko-amerykańskiej projektantki. planista Mike Rawlinson, czeski grafik i typograf Radek Sidun oraz brytyjski projektant produktu Sam Gullam.

Ważne daty

Konkurs został ogłoszony 6 września 2021 r. za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Od tego dnia warunki Konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami dostępne są na elektronicznym portalu Tender Arena.

Kompletne zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć do 23 września 2021 r. do godz. 6:00 wyłącznie drogą elektroniczną w elektronicznym narzędziu Tender Arena. Aby złożyć wniosek o udział i oferty, konieczna jest rejestracja w narzędziu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie informujemy, że operator narzędzia zastrzega sobie 3 dni robocze na zatwierdzenie rejestracji.

Termin składania ofert na I etap konkursu ustalono na 3 listopada 2021 r. do godziny 12:00, oferty na II etap konkursu będą składane do 9 grudnia 2021 r. do godziny 12:00.

Konkurs potrwa do końca tego roku, wyniki konkursu zostaną zatwierdzone przez Radę Miasta Pragi, a ich ogłoszenie zaplanowano na styczeń 2022 r.

Organizator konkursu

Konkurs jest zarządzany przez CZECHDESIGN, profesjonalną organizację działającą w branży projektowej od 20 lat, łączącą zarówno sektor publiczny, jak i prywatny z projektantami. Jest wiodącym i najbardziej doświadczonym organizatorem konkursów projektowych w Czechach, aktywnie dbającym o uczciwe warunki przetargów w tej dziedzinie. CZECHDESIGN prowadzi również najbardziej poczytny czeski portal internetowy o designie www.czechdesign.cz.

 

KONTAKT ROPID

Filip Drápal, rzecznik prasowy ROPID

e-mail: drapal.filip@ropid.cz, tel. tel.: +420 602 379 792

KONTAKT CZESKI DESIGN

Kateřina Matějková Žáková, kierownik projektu

e-mail: katerina.matejkova@czechdesign.cz, tel. tel.: +420 721 606 653

Więcej informacji: https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/international-competition-for-legible-prague-wayfinding-system





^ Wróć na górę