znajdź projektanta

Ruszył nabór do EDAwards

27 / 01


18 / 02 / 2022

Trwa nabór do European Design Awards


ED-Awards może pochwalić się najbardziej wykwalifikowanym jury w Europie, złożonym z przedstawicieli czołowych europejskich magazynów poświęconych designowi. To dziennikarze i krytycy designu, których zadaniem jest rozpoznawanie i promowanie najlepszych projektów komunikacji na arenie międzynarodowej.

Nagrody ED-Awards cieszą się najszerszym rozgłosem w dziedzinie nagród za wzornictwo. Agencje i projektanci, którzy się tutaj wyróżniają, uzyskują najlepszą dostępną ochronę. Powód jest prosty: nagrody ED-Awards są oparte na sieci mediów projektowych.

Nagrody ED-Awards mogą pochwalić się wysoko wykwalifikowanym jury, złożonym z przedstawicieli czołowych europejskich magazynów o designie. To wyspecjalizowani redaktorzy i krytycy projektowi, którzy na co dzień rozpoznają i promują najlepsze projekty komunikacyjne na arenie międzynarodowej. Obecny jest również obserwator wyznaczony przez Icogradę, aby zapewnić przestrzeganie wytycznych dotyczących konkurencji.

Kto wygrywa w ED-Awards? Małe, duże, znane, nieznane... Sprawdź galerie zwycięzców, a znajdziesz wszystkie rodzaje studiów!

Nabór prac do konkursu trwa do 18.02.2022 roku

Zgłoszenia można dokonać za pomocą strony EDAwards.
English version below

The ED-Awards boast the most qualified jury in Europe, composed of representatives from the leading European design magazines. They are design journalists and critics, whose job is to recognise and promote the best of communication design internationally.

The ED-Awards receive the widest publicity in the design awards field. Agencies and designers who excel here, get the best coverage available. The reason is simple: the ED-Awards are based on a network of design media.

The ED-Awards boast a highly qualified jury, composed of representatives from the leading European design magazines. They are specialised design editors and critics who, who on a daily basis, recognise and promote the best of communication design internationally. An Icograda-appointed observer is also present to ensure competition guidelines are respected.

Who wins at the ED-Awards? Small, big, known, unknown... Check out the winners galleries and you'll find all kinds of studios!

Applications submitted by February 18 are accepted via the EDAwards website.^ Wróć na górę