znajdź projektanta

Graduation Projects 2022 - zgłoś swoją pracę dyplomową

01 / 10


31 / 10 / 2022
CieszynZapraszamy do wzięcia udziału w 21. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.


Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2022 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu, w zakładce „Weź udział”.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2021 do 31 października 2022 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa: Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2023 roku w Zamku Cieszyn.

^ Wróć na górę