znajdź projektanta

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2023

20 / 04


15 / 05 / 2023
TarnówKonfrontacje Plakatu Studenckiego 2023 to międzynarodowa wystawa oraz konkurs plakatów drukowanych i wyświetlanych, w tym także animowanych. Celem wystawy jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania. Zapraszamy pracownie o różnym profilu i specjalizacji. Można zgłaszać plakaty powstałe podczas zajęć początkowych, ale także realizacje prac magisterskich i doktorskich.

Wszystkie prace studentów zakwalifikowane do wystawy automatycznie wezmą udział w konkursie.
Przewidziane są nagrody o łącznej sumie 6000 zł.
Jury wybierze laureatów w kategoriach: plakat i plakat animowany.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas otwarcia wystawy: 16.06.2023 r. o godz. 18:00. Można zgłaszać prace w jednej lub dwóch kategoriach.
Udział jest bezpłatny.
Warunkiem zgłoszenia plakatów do wystawy i konkursu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz prac w wersjach cyfrowych na adres organizatora: konfrontacjeplakatu@gmail.com (załączniki lub link do pobrania). Termin wysłania wersji cyfrowych: do 15.05.2023 r.
Wydruki zapewnia organizator.
Przyjmowane są projekty powstałe w okresie 04.2019–04.2023r. (warunek nie uczestniczenia w poprzednim konkursie) Każda pracownia może zgłosić do 10 sztuk plakatów i do 5 plakatów animowanych.

Regulamin znajdziecie tutaj.

^ Wróć na górę