znajdź projektanta

Tekstura: Architektura

24 / 02


09 / 03 / 2023
Kraków
Tekstura:Architektura

Wystawa ilustracji Anny Nowokuńskiej-Maksymiuk  
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay  

Pomiędzy drugim a trzecim wymiarem swoje miejsce odnajdują symbole architektury i atrybuty warsztatu architekta. Tekstury betonu, drewna i innych materiałów – najbardziej materialny aspekt sztuki budowlanej – dodają iluzorycznej, czasem Escherowskiej, taktylności. Dosłowne i alegoryczne zapiski przeplatają się w graficznym języku kontrastów: czerni i bieli, tekstury i gładkości, wypełnienia i obrysu, objętości i płaskości.  

Seria ilustracji interpretujących architekturę językiem grafiki, powstałych na przestrzeni lat 2020-22 do magazynu Zawód:Architekt.

Between the second and third dimensions, symbols of architecture and attributes of the architect's workshop find their place. Textures of concrete, wood and other materials – the most material aspect of building art – add an, sometimes Escher-like, illusory tactility. Literal and allegorical notations intertwine in a graphic language of contrasts: black and white, texture and smoothness, fill and outline, volume and flatness.  

A series of illustrations interpreting architecture with the language of graphics, created over the course of 2020-22 for the magazine Profession:Architect (Zawód:Architekt).

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay  
w Krakowie,

ul. Zakopiańska 62

24.02-9.03.2023

Organizator:

CSW Solvay
WIT Szkoła Wyższa

^ Wróć na górę