znajdź projektanta

Undiscovered - Stories about experience

20 / 11


20 / 11 / 2019
Warszawa20 listopada w Kinie Iluzjon w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja konferencji o szeroko pojętym projektowaniu doświadczeń -
„Undiscovered - Stories about experience”.


Projektowanie doświadczeń staje się obecnie nowym narzędziem marketingowym, wykorzystującym reakcje naszego organizmu i budującym relacje z przedmiotem lub usługą. O szansach, ale też o zagrożeniach związanych z tym nowym nurtem chcemy porozmawiać podczas interdyscyplinarnej konferencji „Undiscovered - Stories about experience”.


Wydarzenie, którego pierwsza edycja odbędzie się 20.11.2019 r., współtworzone jest z ekspertami z całego świata i ma być podróżą między potrzebą, sprzedażą, relacjami i etyką.


Programowi konferencji nadaliśmy formułę panelową - dyskusje eksperckie toczyć się będą wokół trzech tematów:

  1. Amazing senses, czyli co to jest experience?

  2. Trick the mind (challenge the body), czyli o przekraczaniu granic.

  3. Play with your guts, czyli jak podjąć wyzwanie, by przetrwać.


Wierzymy, że tylko podczas dyskusji na styku branż i kompetencji można odkryć to, co nieodkryte i dotąd niewypowiedziane.


Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się między innymi:

  • Marije Vogelzang - ekspertka światowego formatu z zakresu Eat Design.

  • Branco Popovic, założyciel FASHIONCLASH - innowacyjnej i interdyscyplinarnej platformy modowej służącej debiutującym projektantom i artystom.


Projekt „Undiscovered - Stories about experience” realizowany będzie przez trzy kolejne lata, w każdym uzyskując uaktualnioną i rozszerzoną o nowe elementy formułę. Jego organizatorem jest Fundacja Content Story.


Więcej informacji na https://www.undiscovered.pl/

^ Wróć na górę