znajdź projektanta

21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | kampania społeczna


28 / 08

21 autorów zinterpretowało 21 postulatów MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI. Po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza trójmiejska młodzież zorganizowała marsz Ponad Podziałami, który miał finał na pl. Solidarności. Uczennice i uczniowie – inspirowani postulatami spisanymi na słynnych tablicach z sierpnia 1980 roku – sformułowali 21 własnych postulatów, aby powiedzieć, jaka Polska im się marzy. Drugim etapem tej oddolnej inicjatywy jest wizualna kampania społeczna z wykorzystaniem postulatów, do której ECS zaprosiło twórców z całej Polski.


Treść 21 postulatów MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI jest z jednej strony bliska ludziom młodym, z drugiej jednak diagnozuje problemy uniwersalne, typowe dla XXI wieku i wyzwań cywilizacyjnych. Postulat opatrzony numerem 1 brzmi: „Apelujemy o podniesienie poziomu debaty publicznej”. Młodzi apelują m.in. o tolerancję, równouprawnienie, o wyższy poziom dyskursu medialnego, o nowy język polityki, o kolegialne podejmowanie decyzji, a także o szeroko pojętą praworządność. Ponadto zachęcają do aktywizmu na wielu polach: od szkoły po planetę. [treść postulatów znajduje się poniżej]


Otwarty nabór

Drugim etapem tej spontanicznej i oddolnej inicjatywy jest realizacja wizualnej kampanii społecznej, próba przetłumaczenia postulatów na język sztuk plastycznych. 

– Wybór terminu w rocznicę podpisania postulatów z Sierpnia ’80 nie był przypadkowy – mówi Dorota Brzezińska z Działu Projektów Obywatelskich ECS, koordynatorka projektu.

Europejskie Centrum Solidarności ogłosiło otwarty nabór do projektu. Zadaniem osób biorących udział w inicjatywie było stworzenie plakatu, który zilustruje jeden z 21 postulatów MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI. Zgłosiło się ponad 70 twórczych i zaangażowanych osób w rozmaitym wieku, od kilkunastu do czterdziestu lat i o różnej ścieżce edukacji. Mieszkają w Polsce oraz innych krajach Europy. Stosują różnorodne techniki artystyczne – malują, ilustrują, fotografują, projektują komputerowo.


Autorki i autorzy

Ostatecznie wyłoniono 21 osób, średnia wieku: 24 lata. Większość uczestników projektu to studenci i absolwenci kierunków artystycznych – graficy, ilustratorzy, projektanci. Pracują i mieszkają nie tylko w Polsce, ale i w Berlinie, Paryżu czy Antwerpii. Zdecydowana większość deklaruje, że sprawy publiczne nie są im obojętne. W szczególnej sytuacji zdaje się być trzech autorów z Gdańska.

– Mieszkając w Gdańsku i będąc świadomym historii, nie sposób nie być zanurzonym choć trochę w ruch solidarnościowy. Myślę, że to tkwi gdzieś w społeczeństwie. Mamy w domach rodzinnych ulotki ze stoczni czy zdjęcia, mijamy miejsca pamięci, idąc do szkół – mówi Dominika Padoł, projektantka grafiki, która pracuje jako freelancerka, autorka ilustracji do postulatu 18: „Chcemy, by młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i polityczne”. – Teraz jako projektantka mogę dołożyć realną cegiełkę do kontynuowania idei, które w pełni popieram jako obywatelka i w ogóle jako człowiek, to w końcu podstawy. Praca projektowa

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na trzy 7-osobowe zespoły. W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia pracowali nad stworzeniem koncepcji i realizacją projektów. Wspierała ich trójka tutorów, doświadczeni artyści i designerzy, mistrzowie komunikacji wizualnej – Edgar Bąk, Anita Wasik i Ania Witkowska. [krótkie biogramy tutorów znajdują się poniżej] 

– Wspaniale było pracować z młodymi projektantami zaangażowanymi społecznie i politycznie, z otwartymi umysłami i sercami. Dzięki takim spotkaniom odzyskuję wiarę w człowieczeństwo – recenzowała potem Anita Wasik.

Dla procesu twórczego nieobojętny okazał się bieg wydarzeń w kraju.

– 7 sierpnia, w trakcie drugiego z naszych spotkań online, doszło do krwawych zamieszek na Krakowskim Przedmieściu, stąd siedem postulatów przeznaczonych do pracy w mojej grupie projektantek i projektantów wybrzmiało jeszcze mocniej, bo dotyczyły wolności człowieka, tolerancji, równego traktowania płci, braku przemocy – wyjaśnia Ani Witkowska. – Brutalna rzeczywistość zaciążyła na wstępnej fazie projektowej i dzięki temu kilka wstępnych pomysłów transformowało w nowym kierunku, co najlepiej odzwierciedla interpretacja postulatu numer 11.

Powstały prace dalece różne.

– Spektrum stylistyczne było bardzo różnorodne, od plakatów czerpiących z rodzimej tradycji graficznej aż po rozwijanie własnych, autorskich sposobów mówienia – potwierdza Edgar Bąk. – Ciekaw jestem, jak to się przełoży na odbiór. Czy wygrają ci, którzy starają się być postkomercyjnie skuteczni, czy po prostu liczy się atrakcyjny plakat, działający tu i teraz, w konkretnej przestrzeni estetycznej, w trendzie, który jest czytelny dzisiaj i dzisiaj konsumowany.


Kampania społeczna

22 sierpnia 2020 roku plakaty z 21 postulatAMI MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI zawisły na wiatach przystankowych Trójmiasta. 28 sierpnia odbędzie się wernisaż prac, które będą eksponowane obok wejścia głównego do ECS, od strony historycznej Bramy nr 2, zapraszamy na godz. 17.30. Efekty pracy młodych można również zobaczyć w Internecie.


Patronem kampanii społecznej jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Partnerem projektu są Młodzi Ponad Podziałami


Tutorzy

Edgar Bąk / Prowadzi studio projektowe zajmujące się projektowaniem tożsamości wizualnych, znaków, opakowań i przestrzeni. Angażuje się w projekty społeczne. Jest współtwórcą projektu Demokracja Ilustrowana, inicjatywy angażującej twórców sztuk wizualnych w prezentację nowego spojrzenia na polskie symbole, patriotyzm, demokrację, postawę obywatelską. Jest również autorem wydawanych w Polsce i za granicą książek dla dzieci poruszających tematy równości. Jest laureatem wielu nagród: Klubu Twórców Reklamy, Łódź Design Festival, Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Książki Roku, Chimery oraz Society of Publishing Designers w Nowym Jorku.

Anita Wasik / Adiunktka na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Projektowania dla Kultury oraz Pracownię Propedeutyki Projektowania Książki. Wielokrotnie nagradzana projektantka graficzna, specjalizująca się w projektowaniu dla instytucji kultury. Zajmuje się tworzeniem identyfikacji wizualnych, wystawiennictwem, a także projektowaniem książek i katalogów.

Ania Witkowska / Artystka wizualna, grafik, kuratorka, wykładowczyni. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi zajęcia z projektowania zinów i plakatów. W Pracowni Projektowania Opakowań w Akademii Sztuki w Szczecinie pracuje ze studentami nad eliminacją plastiku i redukcją śladu węglowego. Jest autorką identyfikacji wizualnej All About Freedom Festival oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej NOMUS w Gdańsku. Współpracuje z gdańskim wydawnictwem Części Proste, artystami sztuk wizualnych i muzykami. W swojej pracy wykorzystuje wideo, fotografię, instalację lub obiekt.


21 POSTULATÓW MŁODYCH PONAD PODZIAŁAMI | treść postulatów

My, młodzi, czujemy potrzebę zatroszczenia się o przyszłość kraju. Jesteśmy świadomi naszych różnic. Wierzymy, że dialog i wzajemny szacunek decydują o lepszej przyszłości. Marzy nam się Polska dla wszystkich – niezależnie od tego, jak każdy i każda z nas patrzy na świat. Nienawiść i nietolerancja to narzędzia proste w użyciu, ale przynoszące wyłącznie negatywne skutki. Nie chcemy ich ani w życiu codziennym, ani w polityce, ani w sferze kultury i mediów. 

My, młodzi, jesteśmy ponad podziałami. Zależy nam na dobru Polski, świata i planety. Chcemy się angażować w sprawy dla nas ważne. Dlatego nic o nas bez nas – młodych.


 1. Apelujemy o podniesienie poziomu debaty publicznej.

 2. Nie chcemy, by politycy celowo pogłębiali podziały w społeczeństwie.

 3. Żądamy niezależnych i obiektywnych mediów publicznych.

 4. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem.

 5. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad miejskich oraz samorządów uczniowskich.

 6. Domagamy się kształcenia obywatelskiego na wszystkich etapach edukacji.

 7. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

 8. Apelujemy o szerzenie tolerancji w społeczeństwie.

 9. Nie chcemy, aby wolność słowa była pretekstem do krzywdzenia drugiego człowieka.

 10. Prosimy, by na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.

 11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.

 12. Zaprzestańmy dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.

 13. Żądamy równouprawnienia płci.

 14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych.

 15. Skończmy z szerzeniem piętnujących stereotypów w społeczeństwie.

 16. Domagamy się, by placówki szkolne w godzinach popołudniowych oferowały zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne i sportowe.

 17. Apelujemy o większą dostępność miejsc, które mogą posłużyć integracji młodzieży.

 18. Chcemy, by młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i polityczne.

 19. Apelujemy do polityków o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieingerowanie w ich działalność.

 20. Domagamy się szacunku dla środowiska naturalnego, które jest dobrem wspólnym.

 21. Nic o nas bez nas – młodych.

^ Wróć na górę