znajdź projektanta

50/50/50

11 / 06


31 / 08 / 2016
Warszawa

50/50/50 - czyli 50 plakatów 50 grafików na 50-lecie Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie

Wystawa plakatów nadesłanych z okazji jubileuszu Biennale, które było pierwszym świętem plakatu na świecie i od 50 lat jednoczy środowisko projektantów graficznych.
Wystawa, która kontynuuje tradycję łączenia ludzi wokół Biennale oraz pokazuje różnorodność i bogactwo kultury wizualnej.
Wśród uczestników wystawy znajdziemy projektantów światowej sławy - część z nich odwiedzi Polskę na otwarciu wystawy i otwartych wykładach towarzyszących wydarzeniu.

Plakat to specyficzna dziedzina grafiki, wymagająca od twórcy umiejętności kreatywnego i komunikatywnego posługiwania się językiem wizualnym.

Pięćdziesięciolecie biennale to znaczący jubileusz. Przez ten czas gościliśmy wielu wybitnych twórców i ich plakaty, wśród nich takich, którzy odegrali wielką rolę w rozwoju grafiki projektowej. Wiele stworzonych przez nich plakatów odgrywało swym przesłaniem ważną rolę – społeczną, polityczną, kulturową czy reklamową. Biennale było graficznym zapisem miejsc, czasu, zdarzeń. Na dwóch pozostałych wystawach 25 edycji biennale, „Plakat – remediacje” oraz „50 lat Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie – Wierzchołek Papierowej Wieży Babel”, można wiele z tych plakatów zobaczyć. Wielu artystów tworzących historię biennale nie ma już wśród nas. Mamy ich w pamięci. Wypada choćby wspomnieć: Józefa Mroszczaka, współtwórcę biennale, Henryka Tomaszewskiego, Shigeo Fukudę, Yusaku Kamekurę, Jana Lenicę, Andy Warhola, Tapani Aartomę, Alaina Fletchera, André François, Pierre'a Bernarda.

Wystawa 50/50/50 jest trochę inna od pozostałych. Pokazujemy na niej 50 plakatów 50 twórców na 50 lecie biennale. Pamiętając przesłanie Józefa Mroszczaka, że biennale to przede wszystkim plakaty i ich twórcy, postanowiliśmy zrobić ją bez pomocy zestresowanych kuratorów.
Poprosiliśmy pięćdziesięciu wybitnych artystów aby nadesłali po jednej wybranej przez siebie pracy, powstałej w dowolnym okresie. Prezentujemy je w Galerii PROM Saska Kępa w Warszawie oraz na przystankach AMS w Warszawie.
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swe prace.
I jeśli przypadkiem jest ich więcej niż 50, to od przybytku głowa nie boli.

Prof. Lech Majewski

Wystawie towarzyszą wykłady z udziałem projektantów z całego świata oraz katalog.

Uczestnicy wystawy

Zapraszamy.

50 plakatów 50 grafików na 50-lecie Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 

Wystawa:
11 czerwca – 31 sierpnia 2016
otwarcie: sobota, 11 czerwca, godz. 15.00
PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, Warszawa oraz nośniki citylight AMS na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie (do 30 czerwca 2016)
otwarcie: 9 czerwca, godz. 15.00, citylight na Placu Konsytucji w Warszawie

Wykłady:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, Sala kinowa Wydziału Grafiki ASP
piątek, 10 czerwca 2016:
10.30 – Beth Kleber SVA (School of Visual Arts), USA
11.10 – Stanisław Gajewski „Brutalizm i erotyzm w plakacie”
12.00 – Marcin Rusinowski „Plakat a ilustracja”
12.40 – Anabella Salem i Gabriel Mateu / El Fantasma de Heredia, Argentyna
13.20 – Ladan Rezaei i Iraj Mirza Alikhani, Iran "Exceptional Possibilities of Persian Writing in Graphic Design"

Sobota, 11 czerwca 2016:
10.30 – Rozpoczęcie
10.40 – Uwe Loesch, Niemcy
11.20 – Alain le Quernec, Francja
12.00 – Ishan Khosla , Indie "Work in Progress for Better Tomorrow"  
12.40 – Thierry Sarfis, Francja
13.20 – Han Jiaying, Chiny „Oriental Sentiments within Cultural Diversity”

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Pobierz program 25 Międzynarodowe Biennale Plakatu


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
AMS

Kuratorzy:
prof. Lech Majewski – członek honorowy STGU
dr hab. Dawid Korzekwa – Prezes STGU

Idenyfikacja wizualna wystawy:
EdgarBąk Studio / Edgar Bąk / Damian Chomątowski

Project manager:
Angelika Gromotka
Joanna Stawińska

Partnerzy:
Prom Kultury Saska Kępa
Antalis Poland / Creative Papers Team
ProfiLab
Argraf


50/50/50 - that is 50 posters of 50 graphic designers for the 50th anniversary of International Poster Biennale in Warsaw

A poster is a specific area of graphic design which requires an artist to use visual language creatively and intelligibly.

The 50th anniversary of biennale is a jubilee. During this time we have had many eminent artists as guests and their posters - many of them played an important role in the development of graphic design. Many posters that have been created by them played an important role because of their message - social, political, cultural or advertising. Biennale is the graphic presentation of places, time, events. At the other two exhibitions of the 25th edition of biennale “Plakat – remediacje” and „50 lat Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie – Wierzchołek Papierowej Wieży Babel”, many of these posters can be seen. Many of the artists that contributed to the history of biennale are no longer among us. They remain with us in our memories. We should mention some of them: Józef Mroszczak, the co-founder of biennale, Henryk Tomaszewski, Shigeo Fukuda, Yusaku Kamekura, Jan Lenica, Andy Warhol, Tapani Aartomaa, Alan Fletcher, André François, Pierre Bernard.

The 50/50/50 exhibition differs from the other exhibitions a bit. We present 50 posters of 50 authors at the 50th anniversary of biennale. Bearing the message of Józef Mroszczak in mind that biennals are posters and their authors in the first place, we decided not to engage the stressed out curators.

We asked fifty eminent artists to send us one work of their choice, regardless of when it has been created. We present them at the gallery “Galeria Saska Kępa PROM” in Warsaw and on AMS citylights in Warsaw.

We are grateful to everyone who sent us their works.
And if accidentally there are more than 50 works - store is no sore.

Prof. Lech Majewski

List of participants of the exhibition 50/50/50
Download Program 25th International Poster Biennale

Exhibition:
PROM Kultury Saska Kępa, Brukselska 23, Warsaw / AMS citylights
11.06-31.07.2016
Opening: 11 June 2016, 3PM

Lectures forum:
Academy of Fine Arts in Warsaw, Krakowskie Przedmieście

Friday, 10.06.2016
10.30 – Beth Kleber SVA (School of Visual Arts), USA 
11.10 – Stanisław Gajewski „Brutalizm i erotyzm w plakacie”, Poland
12.00 – Marcin Rusinowski „Plakat a ilustracja”, Poland
12.40 – Anabella Salem i Gabriel Mateu / El Fantasma de Heredia, Argentina 
13.20 – Ladan Rezaei i Iraj Mirza Alikhani, Iran "Exceptional Possibilities of Persian Writing in Graphic Design"

Saturday, 11.06.016
10.30 – Opening
10.40 – Uwe Loesch, Germany
11.20 – Alain le Quernec, France
12.00 – Ishan Khosla , Indie "Work in Progress for Better Tomorrow"  
12.40 – Thierry Sarfis, France
13.20 – Han Jiaying, China „Oriental Sentiments within Cultural Diversity”

Organizers:
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie AMS
AMS

Curator:
Prof. Lech Majewski
dr hab. Dawid Korzekwa

Design:
EdgarBąk Studio / Edgar Bąk / Damian Chomątowski

Project manager:
Angelika Gromotka
Joanna Stawińska

Partners:
Prom Kultury Saska Kępa
Antalis Poland  / Creative Papers Team
ProfiLab
Printer: Argraf
Paper: Print Speed  / Antalis

^ Wróć na górę