znajdź projektanta

Cóż nam po prawdzie


15 / 04

II Międzynarodowe Biennale Plakatu Bielsko-Biała 2015 
Cóż nam po prawdzie?

Na konkurs prace nadesłało 170 uczestników z 18 krajów (Białoruś, Chiny, Czechy, Ekwador, Francja, Iran, Japonia, Litwa, Meksyk, Niemcy, Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Taiwan, USA). Jury pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty z ASP w Krakowie spośród nadesłanych 308 prac do wystawy zakwalifikowało 53 plakaty 42 autorów oraz przyznało nagrody oraz wyróżnienia. Uroczysty wernisaż orazogłoszenie werdyktu Jury miało miejsce 14 kwietnia br. w w Galerii Środowisk Twórczych w Bielsku Białej. 

Wystawa będzie trwała do 25 maja br.

 

Nagrody:

I  Nagroda
Maryam Khaleghi Yazdi & Ramin Pahlavan Hosseini (Iran) za plakat „Where is the truth“

II  Nagroda
Szymon Szymankiewicz za plakat „Kłamstwo”

III  Nagroda
Wojciech Osuchowski za plakat „Socjotechnika”

 

Wyróżnienia:

Wiesław Gołuch za zestaw plakatów Bez tytułu (A,B)
Michał Kliś za plakat Bez tytułu („zielone ludzuki”)
Sebastian Kubica za plakat „Prawda?”
Wiesław Łysakowski za plakat „Stworzył mężczyznę i niewiastę”
Wojciech Osuchowski za plakat „Książka skarg”
Leszek Żebrowski za plakat „Prawda 2”

Wyróżnienie ZPAP Okręgu Bielsko-Bialskiego
Mirosław Adamczyk za plakat „10.04.10”

Celem biennale jest zaproszenie artystów do dyskusji na temat podstawowych problemów egzystencjalnych i moralnych wyrażonych językiem współczesnego plakatu. Projekt zapoczątkował w 2013 r. konkurs poświęcony Dekalogowi. W obecnej edycji organizatorzy zaprosili artystów do refleksji nad szeroko pojętą prawdą. Czy plakat jest tu najwłaściwszym medium? Podjęcie proponowanej tematyki wymaga na ogół odwołania się do prywatnych przemyśleń i doświadczeń oraz szczególnego doboru użytych form i środków. Organizatorzy z satysfakcją przyjmują zainteresowanie imprezą i wysoki jej poziom, mając świadomość tego, że konkurs raczej rozpoczyna niż zamyka dyskusję.

Biennale towarzyszy konkurs uczniów szkół średnich, poświęcony tym samym zagadnieniom, zorganizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Wyróżnione prace są prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej II MBP.

Organizatorzy: Galeria Środowisk Twórczych w Bielsku-Białej działająca przy Bielskim Centrum Kultury, Forum Kultura i Duchowość oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Bielsku-Białej.
Współorganizatorzy: Muzeum Diecezjalne w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.
Kuratorzy: Piotr Czadankiewicz, Karina Czernek

^ Wróć na górę