znajdź projektanta

#STGUczyta „Porządek w projektowaniu” Jean Ulysses Voelker


11 / 05

O książce

Gdzie używa się siatek? Dlaczego są tak istotne?

Jak się je tworzy?

Jak zacząć projektować na siatkach?

Czym różni się komunikacja wizualna od werbalnej?

Czym są retoryka wizualna i cztery strony komunikatu?

Jakie role w projektowaniu odgrywają metoda i intuicja?


W tej książce znajdziecie odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, a także wiele więcej. Porządek w projektowaniu to zajmujące wprowadzenie do projektowania i komunikacji wizualnej, bogato zilustrowane przykładami i opatrzone praktycznym słowniczkiem.


O Autorze

Ulysses Voelker – grafik, projektant i typograf. Ukończył studia w Hochschule für Künste w Bremen. Zanim założył własne studio projektowe pracował w wielu uznanych agencjach. Był współtwórcą instytutu badawczego Designlabor Gutenberg. W latach 2000–2019 wykładał na uniwersytecie w Moguncji. Obecnie wykłada typografię we Frankfurcie nad Menem, a także w Belgii i w Holandii. 


Przedmowa

Termin „komunikacja wizualna” wskazuje, że przynajmniej część ludzi pragnie porozumiewać się niewerbalnie. Ważne są zarówno treść komunikatu i jego adresat, jak i sposób przekazywania informacji. To właśnie nas interesuje. Rzecz jasna, atrakcyjność powierzchni nie jest zupełnie pozbawiona znaczenia, ale też nie można wyolbrzymiać jej roli. Wszystko zależy bowiem od celu komunikacji, nośnika, a także subiektywnej oceny, co jest atrakcyjne, a co nie. Konstruowanie komunikacji wizualnej oznacza natomiast, że kierując się regułami kompozycyjnymi właściwymi dla określonego rodzaju publikacji, porządkujemy treść i ustalamy jej hierarchię. To dzięki tym regułom książka może stać się książką, a czasopismo – czasopismem. Dla projektantów stanowią one wskazówki, na co trzeba uważać. Najbardziej pomocne często okazują się przy tym siatki (gridy), których funkcjom oraz zastosowaniom poświęcona jest niniejsza książka.

Czytelnik będzie mógł zajrzeć za kulisy, podpatrzeć, jak projekt się rodzi i nabiera kształtów. Projektowa „kuchnia” to cały odrębny świat, składający się nie tylko z przydatnych dla grafika narzędzi, takich jak siatki, ale także z kulturowych nawyków, zasad porządkowania i schematów działania, technicznych innowacji i sprawdzonych rozwiązań. Innymi słowy, chodzi tu o komunikację wizualną we wszystkich jej aspektach. Moim celem jest wyjaśnienie rządzących nią zasad i pokazanie, że każdy projekt zakorzeniony jest w procesach komunikacji, złożonych z rożnego rodzaju intelektualnych analiz i konkluzji. Niniejsza książka stanowi krótkie wprowadzenie do zasad komunikacji wizualnej. Składa się z czterech części. Pierwsza poświęcona jest praktycznym aspektom projektowania: Kiedy stosować określone rodzaje siatek? Jakie jest ich znaczenie? W jaki sposób się je tworzy? W drugiej  części odpowiadam na, wydawać by się mogło, proste pytania: O czym należy pamiętać przy projektowaniu? Jak zacząć? Część trzecia dotyczy kwestii natury teoretycznej, na przykład: Czym jest „retoryka wizualna”? Jakie są „cztery strony komunikatu”? W jaki sposób mają się do siebie intuicja i metoda? Ostatnia część zawiera słownik, w którym wyjaśniono terminy używane w niniejszej książce, i listę publikacji, z którymi warto się zapoznać.

Oddaję zatem do rąk czytelnika zwięzły zestaw objaśnień, praktycznych wskazówek i kontekstów. Jestem przekonany, że lektura tej książki może zmienić sposób patrzenia na strukturę projektowania (a w pewnej mierze również na świat). Pomoże też projektować z większą precyzją i bardziej odpowiedzialnie.

^ Wróć na górę