znajdź projektanta

Kierownik warsztatu Foto Wideo

Dodano: 2020-01-27 | Warszawa | Uniwersytet SWPSStanowisko: Kierownik warsztatu Foto Wideo

Grupa stanowisk: Dydaktyczne

Wydział: Projektowania

Lokalizacja: Warszawa

Pensum dydaktyczne/Liczba godzin: 360 (240 + 120 konsultacji)

Liczba stanowisk: 1

 

Zadania:

 

DYDAKTYKA

 • Prowadzenie zajęć; ćwiczeń i warsztatów, przede wszystkim uczenie przedmiotowych umiejętności związanych z powierzonym/warsztatem pracownią

 • Udział  w opracowaniu programu prowadzonych zajęć

 • Wspieranie dydaktyków projektowych w zakresie dotyczącym przedmiotowych umiejętności

 • Wsparcie studentów w wykonywaniu zadań projektowych

 • Przygotowanie dokumentacji akademickiej (sylabusy, oceny, protokoły)

 • Współpraca ze środowiskiem studenckim (koła naukowe i in)

 • Udział w rekrutacji i przeglądach

ORGANIZACJA

 • Zarządzanie powierzonym warsztatem/pracownią, w tym przede wszystkim dbałość o wyposażenie, 

 • Udostępnianie wyposażenia studentom

 • Dbałość o bezpieczeństwo zgodnie z BHP

 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Udział w działaniach marketingowych i promocyjnych na rzecz uczelni 

 • Udział w aktywności organizacyjnej na rzecz uczelnią

 • Gotowość do afiliowania prowadzonej działalności artystycznej/projektowej afiliowanej przy Uniwersytecie SWPS

 • Współpraca z Instytutami Naukowymi w celu wspierania realizacji projektów interdyscyplinarnych

 

Wymagania:

 • Stopień naukowy: magistra, doktora w dziedzinie sztuki i konserwacji dzieł sztuki

 • Biegła znajomość języka angielskiego

 • Osiągnięcia artystyczne (nagrody i wyróżnienia za działalność artystyczną/projektową)

 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach artystycznych i projektowych oraz konferencjach naukowych

 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i designu

 • Aktywna działalność artystyczna

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim)

 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów

 • Znajomość programów i strategii edukacyjnych w obszarze projektowania

 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych

 • Znajomość programów i strategii edukacyjnych w obszarze projektowania

 • Doświadczenie w organizowaniu procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)

 • Mile widziane Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości

 • Mile widziane Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi, 

 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny,

 • Zniżki na kursy językowe,

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny,

 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit,

 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

 

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe/artystyczne w języku angielskim zawierające w szczególności:

  • opis osiągnięć naukowych oraz artystycznych

  • listę publikacji /wystaw (również tych w przygotowaniu)

  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych,

  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową oraz artystyczną,

  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania 

 • skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra / doktora

 • Portfolio

 

 

Termin nadsyłania aplikacji: 14.02.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2020

Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 lub 01.10.2020

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe i artystyczne – 10% oceny

 • Osiągnięcia dydaktyczne – 45% ocen

 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne  – 45% oceny

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

 

Skład Komisji Konkursowej:

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodniczący Komisji

dr Karol Murlak – Członek Komisji

dr Paweł Pyrka – Członek Komisji

mgr Arkadiusz Szwed– Członek Komisji 

Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Link do REGULAMINU 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem:

pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl

^ Wróć na górę