znajdź projektanta

Młodsza projektantka graficzna/Młodszy projektant graficzny

Dodano: 2021-06-09 | Warszawa | Polityka INSIGHT
Polityka Insight to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, polityków i dyplomatów. Działa od ośmiu lat i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analitycz­ne dostępne w abonamentach (PI Premium, PI Energy i PI Finance), przygotowuje opra­cowania, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje. Od 2017 r. Polityka Insight publi­kuje również podcasty, w których analitycy PI komentują najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze.


Rekrutujemy na stażowe stanowisko:

MŁODSZEJ PROJEKTANTKI GRAFICZNEJ / MŁODSZEGO PROJEKTANTA GRAFICZNEGO


Oferujemy płatny staż (wynagrodzenie stażowe do 2 500 zł netto w zależności od ustalonych dostępności stażysty/stażystki, ustalane indywidualnie i może być rozliczane godzinowo) z możliwością późniejszego zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku będzie pracować w trzyosobowym dziale graficznym Polityki Insight.


Obowiązki:


·        projektowanie materiałów na potrzeby działań on-line (mailingi, newslettery, bannery, landing page itp.) oraz mediów społecznościowych

·        projektowanie publikacji do druku (raportów branżowych, krótkich opracowań),

·        opracowywanie wykresów i infografik do serwisów analitycznych,

·        tworzenie identyfikacji wydarzeń organizowanych przez PI.

 

Oczekujemy:


·        doświadczenia na podobnym stanowisku (mile widziane),

·        znajomości pakietu Adobe CC,

·        sprawnego posługiwania się programami Word, Excel, PowerPoint,

·        dobrej organizacji pracy i samodzielności,

·        staranności przy realizacji projektów.

 

Dodatkowo mile widziane (przynajmniej jedno z poniższych):


·        znajomość zasad typografii i zainteresowanie trendami w projektowaniu,

·        zainteresowanie tworzeniem infografik,

·        doświadczenie w projektach składu publikacji,

·        zainteresowanie trendami w projektowaniu do digitalu.

 

Zapewniamy:


·        płatny staż na trzy miesiące z możliwością późniejszego zatrudnienia,

·        możliwość rozwoju i doskonalenia warsztatu graficznego,

·        kameralną atmosferę pracy, której istotną częścią są relacje międzyludzkie,

·        kulturę otwartości, różnorodności i poszanowania równości płci,

·        warunki pracy dostosowane do wytycznych i wymogów MinRoz i GIS.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem* do 20 czerwca 2021 r. na adres kontakt@politykainsight.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać „staż w dziale graficznym”.

Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rekrutacji.


* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 6 zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Polityka Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.^ Wróć na górę