znajdź projektanta

PROJEKTANT POSZUKIWANY / DESIGNER WANTED

Dodano: 2021-06-18 | Warszawa | Superskrypt / Podpunkt

PROJEKTANT POSZUKIWANY / DESIGNER WANTED

     <<for English scroll down>>


    szukamy projektantki / projektanta UX/UI do zespołu Superskryptu i Podpunktu

Tworzymy multimedialne narracje, interaktywne instalacje, branding w sieci. Wygrywamy międzynarodowe nagrody. Mieścimy się w kameralnym studiu na Mokotowie. Dołącz do nas!

 

OCZEKUJEMY:

     • zainteresowania webem, technologią, funkcjonalnym projektowaniem

     • pomysłowości i oryginalności

     • doświadczenia w webdesignie lub projektowaniu aplikacji

     • chęci i umiejętności współpracy z zespołem

     • dobrej organizacji pracy

     • znajomości narzędzi: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

   
MILE WIDZIANE:

     • doświadczenie w brandingu i / lub ilustracji

     • znajomość narzędzi do animacji – Adobe After Effects, Adobe Animate

     • znajomość Adobe InDesign

     • znajomość narzędzi 3d

WYNAGRODZENIE:


     • 7000–12000 pln brutto – praca w pełnym wymiarze godzin

     • umowa o pracę lub B2B

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i portfolio na adres mailowy: jobs@superskrypt.pl


W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Superskrypt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 


Skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Więcej o nas:

www.superskrypt.pl 

www.behance.net/podpunkt 


***DESIGNER WANTED!

  we are looking for a designer / UX / UI designer for the Superskrypt and Podpunkt team


We create multimedia narratives, interactive installations and online branding. Our team has received numerous awards in international competitions. We are located in a cozy studio in Mokotów, Warsaw. Join us!WHAT WE REQUIRE:


     • interest in web, technology, and functional design

     • creativity and originality

     • experience in webdesign or application design

     • willingness and ability to cooperate with the team

     • good work organization

     • knowledge of tools: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

 
ADDITIONAL QUALIFICATIONS/SKILLS:


     • experience in branding and/or illustration

     • knowledge of animation tools – Adobe After Effects, Adobe Animate

     • knowledge of Adobe InDesign

     • knowledge of 3d tools


SALARY:


     • PLN 7,000–12,000 gross – full-time work

     • employment contract or B2B


If you are interested, please send your CV and portfolio to the following e-mail address: jobs@superskrypt.pl


Please include the following in your application: "I agree to the processing of personal data by the company Superskrypt sp. z o.o. sp. k. for the purpose of recruitment process in accordance with Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)".


We will reach out to selected candidates.


More about us:

 www.superskrypt.pl 

 www.behance.net/podpunkt ^ Wróć na górę