znajdź projektanta

Zarejestruj się

Lubimy, wspieramy i promujemy polskie projektowanie. 
Zrzeszamy projektantów graficznych, studia graficzne, agencje reklamowe.
Nie wymagamy wykształcenia projektowego, ale zależy nam na etyce zawodu projektanta i pokazywaniu jak najlepszych projektów.
Przesłane zgłoszenia weryfikujemy pod kątem wykonanych projektów graficznych.
Na przesłane zgłoszenia odpowiadamy maksymalnie w przeciągu trzech tygodni.

W ramach członkostwa:

Opłata na rok wynosi 360 zł, studenci 180 zł.

W przypadku rejestracji studia/agencji prosimy o podanie danych osoby reprezentującej firmę. 
Edycja każdych danych wyświetlanych w portfolio możliwa jest po aktywacji konta.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (dalej: "STGU") z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 11, kod pocztowy 00-372, wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000209180.
Dane osobowe są przetwarzane przez STGU w celu i zakresie niezbędnym dla nawiązania stosunku członkowstwa w STGU oraz w celu i zakresie realizacji uprawnień członka STGU.
Podający dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od STGU informacji branżowych w formie newslettera. 

^ Wróć na górę