znajdź projektanta

Ubezpieczenie dla studiów graficznych

Kompleksowe ubezpieczenie dla studiów graficznych

„Generali, z myślą o firmie” to ubezpieczenie skierowane do Przedsiębiorców prowadzących studia graficzne.

W ramach oferty dla studiów graficznych dostępne jest:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Chroni na wypadek szkód i strat polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu komputerowego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego, przede wszystkim komputerów, monitorów, skanerów, drukarek, tabletów. Ubezpieczenie dostępne jest w formule wszystkich ryzyk.

Ochronę warto rozszerzyć o:

  • ubezpieczenia danych elektronicznych i oprogramowania


Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Zapewnia ochronę mienia Przedsiębiorcy od szkód powstałych na skutek pożaru, zalania, wiatru czy przepięcia. Ochronę warto rozszerzyć o:

  • ubezpieczenie utraty dochodu w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku (klauzula M7)

  • ubezpieczenie szyb i innych stałych elementów od stłuczenia, w tym szyldy, reklamy, tablice świetlne (klauzula M1)

  • ubezpieczenie mienia od dewastacji, w tym graffiti (klauzula M2)


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Mienie ubezpieczone od zdarzeń losowych może zostać ubezpieczone również od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ochronę warto rozszerzyć o:

  • OC pracodawcy, gdy zatrudniasz pracowników, również na umowę zlecenie czy o dzieło (klauzula OC2)

  • OC najemcy nieruchomości, kiedy działalność prowadzona jest w wynajmowanym lokalu (klauzula OC3)

  • OC najemcy ruchomości w przypadku korzystania ze sprzętu leasingowego (klauzula OC4)

  • OC podwykonawcy, kiedy twoi współpracownicy, działają jako podwykonawcy (klauzula OC6)


Jeśli nie jesteś członkiem STGU - zapisz się lub skontaktuj


Jeśli masz więcej pytań lub jesteś zainteresowany ofertą – skontaktuj się z naszym opiekunem Generali

^ Wróć na górę