znajdź projektanta

Plakaty do filmu

18 / 03


19 / 03 / 2016
Poznań

Warsztaty projektowania plakatu filmowego ze studiem graficznym Anschlaege z Berlina

Przyciąganie uwagi - taki jest cel Plakatu!
Jak opowiedzieć historię w sekundę bez zdradzania zakończenia? Jak użyć “static media” do wypromowania filmu? Podczas trzydniowych warsztatów zamierzamy znaleźć odpowiedzi na te pytania...


Tworzenie plakatu do filmu krótkometrażowego to ciekawa inicjatywa, która nieczęsto występuje, a niewątpliwie stanowi niewykorzystany potencjał do działania między reżyserami a grafikami. Warsztaty projektowania plakatu filmowego są zaproszeniem do współpracy między obiema branżami, niosącą obopólne korzyści.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z teorią projektowania plakatów, aby następnie przejść do ich tworzeniem. Rozwijając nasz zakres działania, pragniemy w tym roku rozszerzyć aktywność poza granice naszego kraju i wesprzeć tym samym integrację polsko-niemiecką. Uczestnicy z Polski i Niemiec podejmą próbę zaprojektowania plakatów do filmów krótkometrażowych z obu uczestniczących w projekcie państw.

Warsztaty poprowadzi Christian Lagé, założyciel i dyrektor artystyczny prestiżowego studia graficznego Anschlaege z Berlina, które wyróżnia poczucie humoru, uczciwość i silna wiara w utopię. Prace Anschlaege są doceniane na arenie międzynarodowej.

Beneficjentami warsztatów będą nie tylko młodzi graficy, których prace zostaną zaprezentowane podczas wystaw w Poznaniu i Monachium, ale również autorzy filmów, którzy będą mogli wykorzystać powstałe plakaty przy promocji swoich produkcji.

Kosz udziału w warsztatach wynosi 100 zł.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie załączonego elektronicznie portfolio oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Warsztaty są skierowane głównie do ludzi młodych (18-35 lat), pasjonujących się grafiką użytkową, jednak może w nich wziąć udział każdy, niezależnie od wieku czy wykształcenia, z uwzględnieniem znajomości sprzętu.

Warsztaty zostaną poprowadzone w języku angielskim.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: workshops@shorwaves.pl do 22.02.2016r.

Czas trwania: 3 dni
Termin: 16.03, 17.03, 18.03
Godzina: g. 10:00-15:00
Miejsce: School of Form

 

Warsztaty projektowania plakatu filmowego dla dzieci

Główną ideą projektu jest obudzenie w młodych ludziach zapału do konstruktywnego myślenia, zwiększenia poczucia estetyki i świadomości treści przekazywanej w oglądanych filmach. Mają na celu uwrażliwić dzieci na przekaz jaki niesie ze sobą sztuka i pokazanie jej również funkcjonalnych aspektów poprzez projektowanie elementów w trójwymiarze, aby następnie przenieść je do poziomu cyfrowego. Prowadząca warsztaty Maria-Magdalena Wawrzyńczyk to profesjonalistka z wykształceniem scenograficznym, posiadających sukcesy o międzynarodowym zasięgu, i która od kilku lat pracuje również z dziećmi.

Inspiracją dla uczestników będą międzynarodowe filmy dla dzieci, prezentujące odmienne spojrzenie i poglądy ludzi pochodzących z innych kultur. Działania mają na celu propagowanie szacunku dla innych nacji oraz budowanie własnej tożsamości kulturowej.

Warsztaty kierowane do dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich rodziców.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 30 zł.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: workshops@shortwaves.pl do 22.02.2016r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 2 dni
Termin: 18.03, 19.03
Godzina: 18.03 g. 16:00-18:00, 19.03 g. 9:00-13:00
Miejsce: CK Zamek, Scena Nowa

Planowana ilość uczestników: 10 dzieci oraz 10 rodziców (opiekunów)

^ Wróć na górę