znajdź projektanta

Projekty drukowane


01 / 12

3. numer rocznika print control ukazuje panoramę polskiego designu drukowanego w kontekście multidyscyplinarnej współpracy projektowej. Dwujęzyczna publikacja zawiera prezentację około 100 najciekawszych projektów drukowanych z lat 2013–14 wraz z opisami technicznymi, które zostały wybrane przez kuratorkę print control, Magdalenę Heliasz. W drugiej części rocznika znajdują się wywiady – do podzielenia się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju współpracy zostali zaproszeni polscy projektanci i artyści.

Czytelnik będzie mógł dowiedzieć się więcej o bardziej prywatnej relacji projektantki Anny Nałęckiej z fotografami, dla których tworzy photobooki; o współpracy twórców studia Super Super ze specjalistami zaawansowanych technologii; o relacjach, które nawiązuje Marian Misiak podczas swoich akcji typoaktywistycznych; o codzienności współpracowania Grzegorza Laszuka z instytucjami kultury oraz o wielokulturowych projektach kolektywu artystycznego Slavs and Tatars.

print control to także projekt opierający się o działalność strony internetowej www.printcontrol.pl, na której publikowane są najciekawsze polskie formy drukowane, nowatorskie rozwiązania graficzne, typograficzne i techniczne pojawiające się w publikacjach, jak również wydarzenia związane z projektowaniem graficznym oraz miejsca, w których można nabyć książki artystyczne, albumy i katalogi.

Magdalena Heliasz – projektantka graficzna, wydawca i kuratorka. Na początku 2011 roku założyła stronę promującą polskie projektowanie drukowane printcontrol.pl. Stworzyła serię wydawniczą roczników print control oraz zeszytów Wzory/Patterns przedstawiających dekoracyjne i eksperymentalne wzory, będące autorskim zbiorem efektów poszukiwań formalnych i kompozycyjnych projektantów i ilustratorów. Na co dzień projektuje w ramach studia graficzno-wydawniczego txt publishing, które współpracuje z instytucjami kulturalnymi i komercyjnymi.

Premiera rocznika odbędzie się 11 grudnia 2014 o godz 18:00 w księgarni bookoff w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na towarzyszącej wystawie zostanie zaprezentowanych 60 publikacji, które znalazły się w roczniku print control. Jubileuszowy mebel wystawienniczy zaprojektował Jan Strumiłło.

rocznik print control № 3
Wydawca: txt publishing
Współwydawca: Culture.pl
Koncept, redakcja, design: Magdalena Heliasz
Project manager: Bożena Kowalkowska
Autorzy wywiadów: Romulad Demidenko, Magdalena Heliasz, Aleksander Hudzik, Monika Szewczyk-Wittek, Katarzyna Roj
Tłumaczenie: Jan Tomza-Osiecki
Korekta: Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Jerzy Kamecki
druk: Drukarnia Moś & Łuczak, Pozna
ISBN 9978-83-934919-2-6 
Cena: 49 zł

Więcej informacji^ Wróć na górę