znajdź projektanta

Jak ochronić logo?


Charakterystyczny znak nadgryzionego jabłuszka czy jedyne w swoim rodzaju żółte „M” na czerwonym tle to najsłynniejsze loga na świecie. Po dokonaniu odpowiednich czynności oznaczenie identyfikujące określoną firmę może stać się chronionym przez prawo znakiem towarowym. Czy każde logo może stać się znakiem towarowym? I jakich czynności należy dokonać, aby go skutecznie zabezpieczyć?

- Logo jest jak twarz, którą pokazujemy. Jak sztandar, którym machamy – Jacek Ebert, agencja Kotbury

Definicja i rodzaje znaków towarowych
Według definicji zawartej w przepisach ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej:

- Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 p.w.p.)

Znakiem towarowym może być nie tylko logo (rysunek czy wyraz) ale również ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (na przykład forma towaru lub opakowania), a nawet (w nielicznych przypadkach) melodia lub zapach. Oto przykłady najczęściej spotykanych znaków towarowych:

znaki słowne – to oznaczenia utworzone z liter, liczb, zdań, sloganów;
(np. charakterystyczna nazwa firm),
znaki graficzne (obrazowe) – to oznaczenia, które odbierane są tylko zmysłem wzorku i które mogą przybierać fantazyjną, graficzną formę (np. rysunki, reprodukcje, portrety, kombinacje kolorów),
znaki plastyczne (trójwymiarowe) – to znaki postrzegane za pomocą wzroku i dotyku; mające charakter przestrzenny (różnego rodzaju opakowania, np. szklana butelka Coca Coli),
znaki dźwiękowe – znaki działające na zmysł słuchu (np. zestawy dźwięków),
znaki kombinowane - np. znaku słowno-graficzne czy słowno-dźwiękowe).

Czytaj cały tekst

^ Wróć na górę