znajdź projektanta

WSB - NLU

Projekt ewoluował w trakcie powstawania. Parokrotnie zmieniał swoją formę dzięki czemu dojrzał do kształtu, który – mamy nadzieję – broni się jako całość.

Chcieliśmy wypracować koncept spójny stylistycznie, nietuzinkowy, łączący zarazem funkcję dzieła autorskiego z wydawnictwem prestiżowym. Zaprosiliśmy do współpracy pisarkę i poetkę Zofię Staniszewską oraz dwójkę utalentowanych młodych fotografów Marcina Morawieckiego i Annę Bajorek.

Przyjęliśmy, że album to konstrukcja suwerennych autorskich fotografii, tekstów i ilustracji ujęta w formie książki. Obok tekstów i fotografii wydawnictwo zawiera stylizowaną typografię nawiązującą do „historii” przedstawionych postaci. Każdy kolejny układ w jakiś sposób wyraża graficznie opis danej osoby. Formy typograficzne mają zaciekawiać i budować pewne napięcie.

Więcej na: album.wsb-nlu.edu.pl

{czi-go} agencja, która wierzy, że marka to ciekawa opowieść z wartościami, emocjami i puentą. Od ponad 9 lat tworzy i wspiera marki sprawiając, że stają się widoczne, atrakcyjne i zrozumiałe.^ Wróć na górę