znajdź projektanta

Szkoła Główna Handlowa

Podstawowym założeniem projektowym przy tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej dla najważniejszej polskiej uczelni ekonomicznej było dla nas stworzenie mocnego i prostego języka komunikacji graficznej, który byłby w stanie zaspokoić niezwykle złożone i różnorodne potrzeby Uczelni. Poproszono nas o wzięcie pod uwagę trzech podstawowych obszarów działalności: akademickiejadministracyjnej – uwzględniającej potrzeby ogromnej struktury organizacyjnej uczelni oraz oficjalne relacje zewnętrzne, rekrutacyjnej – skierowanej do przyszłych studentów studiów licencjackich i magisterskich, biznesowej – przeznaczonej dla zainteresowanych studiami podyplomowymi. Bazą graficzną dla wszystkich zadań miało być logo, jednocześnie nawiązujące do tradycji oraz sięgające w przyszłość. Ze względu na dużą ilość elementów system będzie wdrażany etapami.

Logo i identyfikacja wizualna marek i firm to nasza specjalialność.^ Wróć na górę