znajdź projektanta

XXXIX Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna jest interdyscyplinarnym projektem edukacyjnym adresowanym zarówno do uczniów liceów ogólnokształcących, jak i średnich szkół artystycznych: muzycznych i plastycznych, realizowanym na drodze samokształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programowe, zakres wymaganej literatury oraz pomocnicze wykłady, szkolenia i konsultacje. Zakłada uaktywnienie młodzieży w pozalekcyjnym trybie kształcenia i skłonienie jej do poszerzania wiedzy i pogłębiania umiejętności na poziomie wyższym od rutynowego szkolnego. Łączy wiedzę z takich dziedzin jak: historia i teoria sztuki, historia i teoria muzyki, historia powszechna i polska, ogólna historia kultury, historia literatury i obyczaju.

Zakres wymaganej od uczestników wiedzy obejmuje kulturę artystyczną zaliczaną powszechnie do tzw. "sztuki wysokiej".
Naszym zadaniem było wykonanie znaku logo dla Stowarzyszenia oraz Olimpiady, dobór kolorystyki towarzyszącej, krojów pism oraz projektu plakatu i akcydensów towarzyszących XXXIX edycji Olimpiady.

Projektujemy na potrzeby druku, przestrzeni i sieci. Tworzymy spójne systemy identyfikacji i informacji wizualnej. Wspomagamy wizerunkowo marki i instytucje. Łączymy obrazy i słowa. Wierzymy, że systemowe rozwiązania w połączeniu z dbałością o detal potrafią przynieść marce wymierne efekty w postaci spójnego i zrozumiałego komunikatu. Pracujemy dla klientów ze świata kultury i biznesu.^ Wróć na górę