znajdź projektanta

Poznań Design Days

30 / 05


07 / 06 / 2014
Poznań

Poznań Design Days 2014 (PDD2014) to wydarzenie, którego Poznań potrzebował już od jakiegoś czasu. To festiwal designu dla każdego, którego przewodnim zadaniem jest edukować i integrować wokół wiodącej idei festiwalu, którą jest KOMUNIKACJA. Podmiotem organizującym jest konsorcjum powołane do życia przez Fundację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Fundację Klaster Poznań. Festiwal odbędzie się w dniach 30 maja – 8 czerwca 2014r. w różnych punktach na mapie miasta.

Na 10 dni Poznań stanie się platformą wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych środowisk projektowych, w której będą prezentowani zarówno dojrzali projektanci, jak i twórcy młodego pokolenia. W programie przewidujemy liczne wystawy, prezentacje, pokazy filmów, spotkania, warsztaty i dyskusje na temat designu oraz przestrzeni publicznej, w których organizację zaangażowane będą instytucje kultury i sztuki, a także przestrzenie kreatywne funkcjonujące na terenie Poznania. Dodatkową atrakcję stanowić będzie gra miejska związana z tematyką festiwalu. To festiwal designu, w którego organizację zaangażowane są liczne instytucje kultury i sztuki, a także przestrzenie kreatywne funkcjonujące na terenie Poznania. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Fundacja Klaster Poznań. Na 10 dni Poznań stanie się platformą wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych środowisk projektowych, w której będą prezentowani zarówno dojrzali projektanci, jak i twórcy młodego pokolenia. W programie przewidujemy liczne wystawy, prezentacje, pokazy filmów, spotkania, warsztaty i dyskusje na temat designu i przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie to posiada ogromny potencjał kulturotwórczy i doskonale wpisuje się strategiczne działania Poznania dotyczące wzrostu znaczenia miasta jako ważnego ośrodka przemysłu kreatywnego. Poznań Design Days 2014 ma stanowić bezpośredni wyraz roli komunikacji w projektowaniu, stąd też hasłem przewodnim pierwszej edycji festiwalu jest: KOMUNIKACJA.

Wydarzenie to ważny krok w kierunku zintegrowania lokalnych artystów i projektantów pod szyldem zaplanowanego wydarzenia, ale także Partnerów zaangażowanych w realizację festiwalu. Inicjatywa zorganizowania w Poznaniu wydarzenia poświęconego designowi w jego różnorodnych odmianach i przejawach stanowi znaczący wkład w dopełnienie mapy tego typu wydarzeń mających miejsce w Polsce. Gdynia Design Days, Wawa Design Festiwal, Łódź Design Festival, Wroclove Design Festiwal – to tylko co znakomitsze przykłady, znamionujące proces postępującego zainteresowania projektowaniem, zarówno wśród osób związanych ze sztuką, jak i w szerszym kontekście ogólnospołecznym.
Poznań Design Days 2014 stanowi zaproszenie do animowania podobnych działań oraz wspierania lokalnego środowiska artystycznego i projektowego. W 2014 roku program krążył będzie wokół tematu wielkopolskich twórców i klimatu miasta.


Wśród Partnerów festiwalu znaleźli się: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał, Centrum Kultury Zamek, Stacja Poznań Główny, Arena Design, Art Stations Foundation, Stary Browar, WrocloveDesign Festival, Wawa Design Festiwal, Konsorcjum Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Artystycznego oraz wiele innych inicjatyw związanych z designem.
Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu Miasta Poznania (przyznane Fundacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). 
Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Narodowe Centrum Kultury, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

Bieżące informacje na temat „Poznań Design Days 2014

^ Wróć na górę