znajdź projektanta

KEGAR - Tradycja i nowoczesność

Garbarstwo i sposób produkcji skóry są jedną z najstarszych metod rzemieślniczych znanych ludzkości. Niemal od zawsze przetwarzano zwierzęcą skórę, która służyła potem do wyrobu okryć czy obuwia. I choć dziś rynek garbarski bardzo się zmienia, to wciąż istnieje grupa ludzi doceniających wysoką jakość samej skóry i gotowego produktu, interesujących się tradycyjnymi metodami jej przetwarzania. Są także miejsca, gdzie wciąż dba się o zachowanie produkcyjnych tradycji, a pasja osób z nią pracujących jest zaraźliwa...

Nasza współpraca z garbarnią KEGAR – marką mocno ugruntowaną w branży, rozpoczęła się od rozmów na temat jej ewolucji, rozwoju i misji, którą jest chęć dzielenia się posiadaną wiedzą. KEGAR chce być kimś, od kogo pasjonaci skóry mogą rzetelnie dowiedzieć się w jaki sposób powstaje skóra wykończona, jak przebiega proces, jakie są jego etapy i istotne warunki kreowania produktu najwyższej jakości.

Zadanie dla Rio

Celem projektu było zaprezentowanie garbarni KEGAR jako firmy z olbrzymim doświadczeniem. Specjalisty, który dba o zachowanie rzemieślniczych metod pracy, a także jest pełen szacunku, zrozumienia i pasji dla produktu i ludzi, którzy są odpowiedzialni za jego powstanie. Jego misją jest kultywowanie garbarskich korzeni, podtrzymanie wiedzy na ten temat, a nie sprzedaż produktu.

Poprzedni wizerunek opierał się w zasadzie jedynie na używaniu logo, które nie pokazywało tego, co w filozofii i pracy firmy jest istotne. Dlatego w pierwszej kolejności zaprojektowaliśmy identyfikację wizualną, w której chcieliśmy  podkreślić wartości marki KEGAR: jakość, rzemiosło, tradycyjne metody wytwarzania, szacunek dla produktu i środowiska, dbałość o detal, doświadczenie, elegancję, technologię oraz zrównoważony rozwój.

Logo jest nieoczywiste, typograficzne. Zawiera w sobie odnośnik do grubości skóry, która zmienia się w trakcie produkcji w wyniku procesu strugania. Konstrukcją przypomina też zestaw bębnów tak charakterystycznych i ważnych w różnych miejscach całego cyklu produkcyjnego.

Zaprojektowaliśmy zestaw indywidualnych ikon obrazujących poszczególne etapy procesu. Są one wykorzystane na stronie internetowej i w materiałach informacyjnych dla osób zainteresowanych tematyką wyprawiania skór. Strona internetowa jest podzielona na charakterystyczne dla garbarni KEGAR części – bogato opisaną historię, a także szczegółowo opisaną metodykę wyprawiania skór cielęcych. Wszystko opatrzone zdjęciami wykonanymi dla potrzeb nowej identyfikacji wizualnej.​​​​​​​

Bogata historia garbarni

KEGAR Kępice jest miejscem z bogatą historią, sięgającą 1867 roku i czasów Otto von Bismarcka. Losy samej garbarni i regionu zmieniały się, ale skóry cielęce box wciąż produkowane są tam według tradycyjnych sposobów wyprawy. Skala produkcji rośnie, niezmiennie jednak odbywa się przy zachowaniu rzemieślniczych metod pracy, szacunku do procesu i produktu, a także docenianiu pracy ludzkich rąk.

KEGAR od wielu lat współpracuje w partnerstwie z niemiecką firmą Weinheimer Leder GmbH. To na ich wyłączność powstają tu najwyższej jakości, luksusowe skóry cielęce, a ich odbiorcami są najbardziej wymagający klienci na świecie.

Rio to miejsce, w którym od 14 lat krzyżują się różne perspektywy i punkty widzenia. Na każdym etapie działamy na styku tego co zrozumiałe i namacalne z czymś nieoczywistym i zaskakującym. Wierzymy w szczere i silne marki oraz w to, że autentyczne przekonania przyciągają ludzi dzielących te same wartości. Nasza praca z markami polega na: TWORZENIU: powołujemy marki do życia i pomagamy znaleźć należne im miejsce. ROZWIJANIU: wierzymy w silne marki. Tworzymy rozwiązania, które nadają im wyrazistości. PRZEKSZTAŁCANIU: przyjmujemy nową wizję, określamy cele, ustalamy strategię. Opiekujemy się markami na każdym etapie ich istnienia.^ Wróć na górę