znajdź projektanta

Centrum Tradycji Hutnictwa. Logo, identyfikacja.

Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Projektowanie logo i systemu identyfikacji wizualnej Centrum Tradycji Hutnictwa to lekcja równowagi między lokalnym, dużym przywiązaniem emocjonalnym a współczesnością. Między głęboko i mocno zakorzenioną przeszłością a innowacją.
Dawne czasy, przeszłość i historia, a jednocześnie budowanie nowoczesnego wizerunku marki. Zrównoważenie dziedzictwa z przyszłościowym postrzeganiem instytucji Centrum Tradycji Hutnictwa.

Logo Centrum Tradycji Hutnictwa swoją symboliką nawiązuje do najbardziej charakterystycznego i znanego logo Zakładów Ostrowieckich oraz tradycji, historii i hutniczego dziedzictwa miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Puntem wyjścia jest koło (geometria) i litera „O”, nawiązująca do nazwy miasta – Ostrowiec Świętokrzyski oraz nazwy huty – Zakłady Ostrowieckie. Centrycznie, w osi pionowej „O” podzielone na pół tworzy „C”, pierwszy inicjał nazwy.
Litera „T” nawiązuje swoim kształtem do „młota” – jednego z symboli hutnictwa. Sprawne oko znajdzie również nienachalne odwołanie do jednego z zachowanych współcześnie, architektonicznych artefaktów hutnicznych: „Wieży Ciśnień”.
Litera „H” to nawiązanie do jednego z ważniejszych obszarów produkcji huty – przemysłu kolejowego. W hucie produkowano
m. in.: obręcze i osie do wagonów i parowozów, zestawy kołowe: normalno i wąskotorowe, sprężyny i wszelkiego typu resory, części zapasowe do taboru kolejowego, wagony kolejowe kryte, węglarki, platformy: normalnotorowe i wąskotorowe, wagoniki dla cukrowni czy wywrotki.

Symboliczne odniesienie do przemysłu kolejowego to również pewnego rodzaju hołd dla Mieczysława Radwana – szefa biura konstrukcyjnego Zakładów Ostrowieckich oraz konstruktora samowyładowczych wagonów zwanych „Radwanami”.

Część typograficzna opiera się na współczesnym, geometrycznym szwajcarskim kroju bezszeryfowym Euclid Circular A. Jego cecha charakterystyczna – budowa prawie wszystkich liter na bazie koła. Dzięki temu idealnie harmonizuje z sygnetem i łączy część typograficzną z sygnetem.

Projektujemy logo, publikacje, materiały graficzne — drukowane i cyfrowe. Tworzymy kompleksowe identyfikacje wizualne marki. Zaczynamy od dobrego pomysłu i na jego bazie tworzymy silny, prosty, zrozumiały i czytelny język wizualny. Wykraczamy poza typowe rozwiązania stosowane w branży, aby wyróżnić markę klienta i uczynić ją widoczną.^ Wróć na górę